Kreditavimo apimtys augo, bet vis dar nepasiekė prieškrizinio lygio

Remiantis Lietuvos Banko paskelbtos 2017 m. bankų veiklos ataskaitos duomenimis galima teigti, kad 2017 m. augo bankų turtas ir buvo didinamos skolinimosi apimtys. Daugiausia finansavimo buvo skiriama namų ūkių būstų įsigijimui, tai pat didėjo įmonių kreditavimas. Dėl didinamų kreditavimo apimčių ir sumažėjusių išlaidų didėjo bankų grynosios palūkanų pajamos. Taip pat mažėjo nuostoliai dėl pradelstų paskolų. Kreditai.INFO taip pat pabrėžia, kad pasiektas neveiksnių paskolų lygis yra mažesnis, nei ES vidurkis.

Kreditai ir paskolos augo

2017 m. augo klientams suteiktų paskolų portfelio vertė

2017 m. fiksuota bankų paskolų portfelio vertė siekė 18,6 mlrd. Eur. Lyginant su 2016 m. (18,1 mlrd. Eur), paskolų portfelis išaugo 3,2 proc. Nepaisant to, pastebimas gana ženklus paskolų portfelio augimo sulėtėjimas, lyginant su 2016 m., kuomet paskolų portfelis išaugo 13,8 proc. 2017 m. paskolų portfelis buvo didžiausias nuo 2009 m, tačiau dar nepasiekė 2008 m. lygio. 2008 m. paskolų portfelis buvo 20,7 mlrd. Eur ir nuo 2009 m. pradėjo mažėti, 2012 pasiekdamas mažiausią reikšmę – 14,7 mlrd. Eur. Nuo 2013 m. paskolų portfelis tolygiai auga. Didžiausias jo prieaugis buvo 2016 m. ir šiuo metu pastebimas augimo sulėtėjimas.

Labiausiai išaugo paskolos, suteikiamos namų ūkiams

2017 m. labiausiai augo paskolos, suteiktos namų ūkiams. Paskolų portfelio vertė padidėjo 9,2 proc. (744 mln. Eur). Paskolų portfelio namų ūkiams vertė 2017 m. siekė 8,8 mlrd. Eur ir tai yra didžiausia paskolų gyventojams vertė nuo 2007 m. Kreditų, bendrai suteikiamų įmonėms, vertė išaugo 641 mln. Eur (7,4 proc.), tačiau paskolos smulkiajam ir vidutiniam verslui augo labiau – 10,4 proc. Tuo tarpu paskolos stambioms įmonėms išaugo tik 4,4 proc. – nuo 4,9 mlrd. Eur iki 5,1 mlrd. Eur.

Kreditų, suteikiamų valstybės sektoriaus institucijoms vertė 2017 m. sumažėjo 343 mln. Eur, tuo tarpu paskolų, suteikiamų kitoms finansų bendrovėms portfelio vertė sumažėjo 473 mln. Eur. Tokį sumažėjimą lėmė tai, kad įvyko AB „DNB“ ir AB „Nordea Bank“ susijungimas, kurio metu AB „Luminor Bank“ perėmė UAB „Nordea Finance Lithuania“ su jos turtu ir įsipareigojimais, todėl paskola šiai lizingo bendrovei išnyko ir padidėjo AB „Luminor Bank“ paskolų portfelis.

Kreditavimas namų ūkiams išaugo dėl būsto paskolų

Nuo 2015 m. pastebimas besitęsiantis paskolų būstui įsigyti suaktyvėjimas, kuris stebimas ir 2017 m., kadangi paskolų, suteiktų būstui įsigyti portfelis išaugo 586 mln. Eur, arba 9,1 proc. Šį prieaugį šiek tiek padidino ir minėtas dviejų bankų susijungimas į AB „Luminor Bank“, kadangi 83 mln. Eur AB „Nordea Bank“ vartojimo paskolų buvo perklasifikuota į būsto paskolas. Toks perklasifikavimas taip pat lėmė, kad minėta suma sumažėjo bankų sektoriaus vartojamųjų paskolų vertė, dėl ko metinis prieaugis gautas neigiamas (-25 mln. Eur).

Pastebima, kad rinkoje auga įmonių investicijos, taip pat aktyvi išlieka ir nekilnojamojo turto rinka, todėl prognozuojama, kad 2018 m. kreditavimas ir toliau turėtų augti. Tai lemia ir itin žemos palūkanos. Pavyzdžiui, 2017 m. sausį būsto paskolų palūkanos buvo 1,96 proc. ir tik šiek tiek padidėjo gruodį – 2,11 proc.

Neveiksnių paskolų lygis mažesnis už ES vidurkį

Neveiksnių paskolų lygis pasiekė mažiausią reikšmę nuo 2008 m. Per 2017 m. neveiksnių paskolų sumažėjo nuo 3,8 proc. iki 3,1 proc. 2017 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje ES šalių bankų neveiksnių paskolų rodiklis buvo 3,5 proc. Galime pasidžiaugti, kad mūsų pasiektas rodiklis yra geresnis, lyginant su ES.

Neveiksnių paskolų bendras likutis sumažėjo 15,3 proc. Didžiausią dalį tokio sumažėjimo lėmė beviltiškų paskolų nurašymai. Tačiau pastebima, kad tokių nurašymų kiekvienais metais vis mažėja, ir 2017 m. buvo nurašyta beveik dvigubai mažiau paskolų nei prieš metus. Tokie rezultatai rodo, kad baigiama atsikratyti per krizę atsiradusių neveiksnių paskolų ir jų lygis turėtų išlikti stabilus, kadangi priartėta prie ilgojo laikotarpio pusiausvyros.

Top