Vytenis Morkūnas pakeitė Kostą Noreiką "Paysera" vadovo pareigose

Viena pirmųjų sėkmingų "FinTech" bendrovių Lietuvoje - Paysera - turi naują vadovą. Po Lietuvos banko sprendimo buvo nušalintas Kostas Noreika, o jo vietą kaip UAB "Paysera" administracijos vadovas užėmė Vytenis Morkūnas.

PayseraNuotrauka: © Paysera

Įvertinusi elektroninių pinigų įstaigos „Paysera LT“, UAB, inspektavimo rezultatus, Lietuvos banko valdyba nusprendė nušalinti bendrovės administracijos vadovą Kostą Noreiką nuo pareigų.

Sprendimas priimtas tikslinio inspektavimo metu nustačius teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų, iš esmės susijusių su el. pinigų turėtojų lėšų apsauga. Pagal teisės aktus, įstaiga privalėjo klientų lėšas saugoti Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių narių kredito įstaigose, tačiau šis reikalavimas buvo įgyvendintas ne visa apimtimi.  

Be to, inspektavimo metu nustatyta trūkumų atvaizduojant bendrovės finansinius duomenis balansinėje ir pelno (nuostolio) ataskaitose. Inspektoriai nustatė ir kitų trūkumų, susijusių su vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumu ir rizikos valdymu.

Jau inspektavimo metu „Paysera LT“ dalį veiklos trūkumų pašalino. Ji taip pat ėmėsi veiksmų siekdama, kad lėšų apsauga visiškai atitiktų reikalavimus. Remiantis paskutiniais el. pinigų įstaigos pateiktais duomenimis, visos klientų lėšos yra laikomos kredito įstaigose ir investuotos į saugų ir likvidųjį turtą taip, kaip nustatyta teisės aktuose. Pagal pateiktus finansinės atskaitomybės duomenis, bendrovė su atsarga vykdo kapitalo reikalavimus. 

Per 20 dienų nuo Valdybos nutarimo gavimo „Paysera LT“ turės pateikti visų inspektavimo metu nustatytų teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų pašalinimo planą ir iki 2018 m. kovo 31 d. juos ištaisyti.

Bendrovei paskyrus naują administracijos vadovą, jo pareiga bus tinkamai užtikrinti įmonės veiklos tęstinumą, garantuoti teisės aktuose numatytą lėšų, gautų už išleistus el. pinigus, apsaugą.

Top