„Citadele“ bankas išplatino 20 mln. eurų vertės obligacijų emisiją

AS „Citadele banka“ sėkmingai išplatino 20 mln. eurų vertės neužtikrintų subordinuotų obligacijų emisiją, kurios paklausa pasiūlą viršijo tris kartus. 

Citadele iskaba Citadele nuotrjpgNuotrauka: © Citadele

„Didelė obligacijų paklausa, viršijusi pasiūlą tris kartus, yra puikus rezultatas, atspindintis investuotojų pasitikėjimą „Citadele“ banko finansiniu pajėgumu ir strategija. Vertiname investuotojų, partnerių ir klientų pasitikėjimą“, – sako Valters Ābele, „Citadele“ banko vyriausiasis finansininkas ir valdybos narys. 

Iš viso buvo išleista 2000 subordinuotų obligacijų, kurių nominali vertė – 10 000 eurų. Už 10 m. trukmės obligacijas bus mokamos fiksuotos 8 proc. metinės palūkanos. Obligacijos bus įtrauktos į Baltijos obligacijų sąrašą „Nasdaq“ Rygos biržoje 2024 m. balandžio 8 d.

Obligacijos buvo siūlomos instituciniams ir smulkiesiems investuotojams Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje bei kvalifikuotiems investuotojams iš kitų Europos ekonominės erdvės šalių. Obligacijas įsigijo 582 investuotojai, iš kurių 549 buvo smulkieji, o 33 – instituciniai. Jas įsigijo 36 proc. Latvijos, 23 proc. Lietuvos, 40 proc. Estijos ir 1 proc. kitų šalių investuotojų. Dėl didelės paklausos, pirmenybė skirstant obligacijas buvo suteikta mažmeniniams „Citadele“ banko klientams, o tam tikrais atvejais buvo atsižvelgta ir į ankstesnį bendradarbiavimą su investuotojais. 

Emisijos tikslas – toliau stiprinti „Citadele“ banko reguliuojamojo kapitalo struktūrą, įskaitant naudojimą kaip „Citadele“ subordinuotąjį kapitalą pagal Kapitalo Reikalavimų Reglamentą (CRR) ir visus kitus 2 lygio kapitalui taikomus reikalavimus. 

Top