SEB bankas pristato savo pirmojo ketvirčio rezultatus

SEB banko pelnas, sumokami mokesčiai, terminuotieji indėliai ir paskolų portfelis stabiliai augo.

SEB LogotypesNuotrauka: © SEB

„Lietuvos ekonomikos būklė pirmą šių metų ketvirtį liko stabili. Daugėja ženklų, kad ekonomika šiemet turėtų augti, nors ir lėčiau nei istoriškai. Didėjanti gyventojų perkamoji galia ir padidėjęs įmonių dėmesys investicijoms darė teigiamą įtaką ekonomikos aktyvumui, prie kurio prisidėjo ir augusios SEB banko skolinimo apimtys. Prie nulio ribos artėjanti infliacija ir didėjantys atlyginimai didino santaupoms ir investicijoms skiriamų lėšų dalį – terminuoti indėliai sudarė 40 proc. gyventojų banke laikomų lėšų, o jų investicijų portfelis kovo pabaigoje buvo 24 proc. didesnis nei pernai kovą.“

  • 2024 metų pirmą ketvirtį SEB bankas uždirbo 74,2 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno, t. y. 2 proc. mažiau negu tuo pačiu laikotarpiu pernai – 75,6 mln. eurų. 
  • 2024 m. SEB bankas kartu su kitomis šalyje veikiančiomis SEB įmonėmis į šalies biudžetą sumokėjo 61,6 mln. eurų įvairių mokesčių. Iš kurių 9,9 mln. eurų sudarė pelno mokestis ir 32,6 mln. eurų solidarumo įnašo ketvirto ketvirčio įmoka. Solidarumo įnašas už pirmą ketvirtį bus mokamas gegužės pabaigoje.

Skolinimas išlieka stabilus, auga lūkesčiai dėl palūkanų mažėjimo 

SEB banko paskolų ir lizingo portfelio grynoji vertė 2024 m. kovo pabaigoje sudarė 7 mlrd. eurų ir padidėjo 5 proc. palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai buvo 6,6 mlrd. eurų. Paskolų portfelis verslui šių metų kovo pabaigoje pasiekė 3,39 mlrd. eurų.

Reikšmingą naujų paskolų verslui dalį sudarė apyvartinio kapitalo finansavimas. Vis daugiau dėmesio įmonės skyrė investiciniams projektams. Tam įtakos turėjo ir besistabilizuojančios energetinių išteklių kainos bei stiprėjantys lūkesčiai dėl galimų Europos centrinio banko sprendimų mažinti palūkanas. Pirmąjį ketvirtį daugiausia skolinosi apdirbamosios pramonės, atsinaujinančios energetikos, nekilnojamojo turto, didmeninės prekybos sektorių bendrovės.

Vartotojų lūkesčiai pirmą ketvirtį liko istoriškai aukšti. Tačiau tai neįpūtė naujų vėjų būsto paskolų rinkoje – naujų būsto paskolų paklausa buvo mažesnė negu prieš metus. Per 2024 metų pirmą ketvirtį bankas gyventojams suteikė būsto paskolų už 102 mln. eurų.

Auga gyventojų susidomėjimas investavimu

Palyginus 2024 metų pirmo ketvirčio pabaigą su atitinkamu laikotarpiu pernai, gyventojai beveik 3 kartus padidino santaupas, įdarbindami jas terminuotuosiuose ir kaupiamuosiuose indėliuose banke. Šiuo metu 40 proc. gyventojų lėšų banke yra terminuotuose indėliuose. 

Sukaupę finansinę pagalvę gyventojai skyrė lėšų investicijoms į vertybinius popierius, fondus, pasitelkė investicijų robotą SEB mobiliojoje programėlėje. Su robotu investuojančių klientų dalis per pirmą ketvirtį padidėjo 17 procentų. 2024 metų kovo pabaigoje gyventojų investicinis portfelis banke buvo 24 proc. didesnis nei 2023 metų pirmo ketvirčio pabaigoje. 

Bendras banko indėlių portfelis kovo pabaigoje buvo 11,5 mlrd. eurų (pernai kovo 31 d. buvo 10,9 mlrd. eurų). Bendras terminuotųjų indėlių lygis banke pasiekė 28 procentus nuo viso indėlių portfelio. 

Kiti pagrindiniai banko veiklos ir finansiniai duomenys:

  • SEB banko turtas 2024 m. kovo 31 d. buvo 13,8 mlrd. eurų (2023 m. kovo 31 d. – 12,9 mlrd. eurų)

  • SEB banko nuosavas kapitalas 2024 m. kovo 31 d. buvo 1 112 mln. eurų (2023 m. kovo 31 d. – 993 mln. eurų)

  • 2024 m. SEB bankas kartu su kitomis šalyje veikiančiomis SEB įmonėmis į šalies biudžetą sumokėjo 61,6 mln. eurų įvairių mokesčių. Iš kurių 9,9 mln. eurų sudarė pelno mokestis ir 32,6 mln. eurų solidarumo įnašo IV ketvirčio įmoka. Solidarumo įnašas už I ketvirtį bus mokamas gegužės pabaigoje.

  • Per 2024 metų pirmą ketvirtį SEB bankas uždirbo 74,2 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno, o per 2023 metų pirmą ketvirtį – 75,6 mln. eurų

  • SEB banko pajamos per pirmą 2024 metų ketvirtį sudarė 148,0 mln. eurų (pernai per atitinkamą laikotarpį jos sudarė 120,8 mln. eurų)

  • SEB banko indėlių portfelis 2024 m. kovo 31 d. buvo 11,5 mlrd. eurų (2023 m. kovo 31 d. – 10,9 mlrd. eurų)

  • SEB banko paskolų ir lizingo portfelio grynoji vertė 2024 m. kovo 31 d. buvo 7,0 mlrd. eurų (pernai kovo 31 d. – 6,6 mlrd. eurų). Paskolų kokybė išliko gera

SEB banko vadovės Sonatos Gutauskaitės-Bubnelienės komentaras

Top