7 kredito unijos sumažins pajinį kapitalą

Lietuvos bankas išplatino pranešimą spaudai, kad davė leidimą net 7 kredito unijoms susiminti pajinį kapitalą. Kredito unijų pajų kapitalas yra nuolatos kintantis, dėl besikeičiančio pajininkų skaičiaus, todėl toks žingsnis yra natūralus ir gyventojams laikantiems lėšas šiose kredito unijose nėra pagrindo nerimauti.

mažinamas pajinio kapitalo kiekis

Nuo šių metų pradžios įsigaliojus naujiems reikalavimams, norėdamos sumažinti pajinį kapitalą, kredito unijos turi kreiptis leidimo į Lietuvos banką. Šia naujove siekiama, kad kredito unijos turėtų pakankamą kapitalą, reikalingą jų veiklos stabilumui ir patikimumui užtikrinti.

Prašydamos sumažinti jų pajinį kapitalą į Lietuvos banką kreipėsi kredito unijos „Germanto lobis“ ir „Zanavykų bankelis“ bei Biržų, Grigiškių, Pakruojo ūkininkų, Šilalės ir Tauragės kredito unijos.

Savo prašymus jos pagrindė poreikiu atsiskaityti su savo nariais, 2017 m. pateikusiais prašymus grąžinti jų pajinius įnašus už papildomus pajus ar nusprendusiais pasitraukti iš kredito unijų. Lietuvos bankas, įvertinęs tai, kad pajinio kapitalo sumažinimas nesukels grėsmės kredito unijų veiklos stabilumui ir patikimumui (šia suma sumažinus pajinį kapitalą, jos vykdys kapitalo pakankamumo ir didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvus), leido sumažinti pajinį kapitalą tokiomis sumomis: kredito unijai „Germanto lobis“ – 2 610,81 Eur, kredito unijai „Zanavykų bankelis“ – 2 764,35 Eur, Biržų kredito unijai – 2 086,16 Eur, Grigiškių kredito unijai – 1 260 Eur, Pakruojo ūkininkų kredito unijai – 4 322,38 Eur, Šilalės kredito unijai – 897,76 Eur, Tauragės kredito unijai – 2 867,04 Eur.

Top