SEB bankas lyderiauja kreditų portfeliais, Swedbank indėliais ir turtu

Lietuvos bankų lyderiai pasidalino pirmas vietas skirtingose kategorijose, daugiau nei 30% bankų rinkos valdantis Swedbank pritraukė daugiausiai indėlių, o tuo tarpu vos mažesnę rinkos dalį turintis  SEB gali pasigirti net 6,36 mlrd. eurų kreditų ir išankstinių mokėjimų portfeliu.

first 1427707 640

Lietuvos bankų rinkoje pagal sukauptą turtą, konsoliduotais duomenimis, kovo pabaigoje pirmavo „Swedbank“. Jis taip pat buvo pritraukęs ir daugiausiai indėlių, tuo metu pagal suteiktų paskolų portfelį lyderio pozicijos atiteko SEB bankui. Lietuvos banko duomenimis, „Swedbank“ kovo pabaigoje buvo sukaupęs 9,233 mlrd. eurų turto ir pagal šį rodiklį valdė 32,7 proc. šalies bankų rinkos.

Antroje vietoje buvo SEB bankas – jis buvo sukaupęs 7,933 mlrd. eurų turto ir valdė 28,1 proc. rinkos. 2,286 mlrd. eurų turto turintis Šiaulių bankas buvo trečias ir užėmė 8,1 proc. rinkos. Bendras Lietuvoje registruotų komercinių bankų turtas pirmojo ketvirčio pabaigoje siekė 19,831 mlrd. eurų (70,3 proc. visos bankų sistemos turto), užsienio bankų filialų turtas buvo 8,376 mlrd. eurų (29,7 proc.).

SEB banko bendras paskolų ir kitų išankstinių mokėjimų portfelis kovo pabaigoje siekė 6,362 mlrd. eurų, „Swedbank“ – 5,445 mlrd. eurų, o Šiaulių banko – 1,43 mlrd. eurų. SEB bankui teko 32 proc., „Swedbank“ – 27,4 proc., o Šiaulių bankui – 7,2 proc. rinkos. Daugiausiai paskolų ne finansų įmonėms buvo suteikęs SEB bankas – 3,526 mlrd. eurų (38,2 proc. rinkos), antras buvo „Swedbank“ – 1,907 mlrd. eurų (20,7 proc.), trečia vieta atiteko Šiaulių bankui – 940,023 mln. eurų (10,2 proc.).

„Swedbank“ paskolų portfelis namų ūkiams siekė 3,447 mlrd. eurų (36,1 proc. rinkos), SEB banko – 2,742 mlrd. eurų (28,7 proc.). Lietuvoje registruotų komercinių bankų išduotų paskolų ir kitų išankstinių mokėjimų portfelis kovo pabaigoje siekė 13,44 mlrd. eurų (67,6 proc. visos bankų sistemos paskolų portfelio), užsienio bankų filialų – 6,451 mlrd. eurų (32,4 proc.).

„Swedbank“ bendras indėlių portfelis pirmojo ketvirčio pabaigoje siekė 8,206 mlrd. eurų (36,5 proc. rinkos), iš kurių 5,61 mlrd. eurų teko namų ūkių indėliams (42 proc. rinkos), o 1,537 mlrd. eurų – ne finansų įmonėms (24,6 proc. rinkos). SEB banko bendras indėlių portfelis buvo 6,408 mlrd. eurų (28,5 proc. rinkos), Šiaulių banko – 1,865 mlrd. eurų (8,3 proc.).

SEB bankas buvo pritraukęs daugiausiai ne finansų įmonių indėlių – 1,951 mlrd. eurų (31,2 proc. rinkos), banke laikomų namų ūkių indėlių portfelis buvo 3,951 mlrd. eurų (29,6 proc.). Šiaulių banko pritrauktų gyventojų indėlių suma buvo 1,274 mlrd. eurų (9,5 proc. rinkos). Šalyje registruotų komercinių bankų pritrauktų indėlių portfelis kovo pabaigoje buvo 16,793 mlrd. eurų (74,7 proc. visos bankų sistemos indėlių portfelio), užsienio bankų filialų – 5,68 mlrd. eurų (25,3 proc.).

Lietuvoje kovo mėnesio pabaigoje veikė 6 komerciniai bankai ir 8 užsienio bankų filialai.

Top