LKU skelbia trijų ketvirčių rezultatus

45 LKU nares prižiūrinti LCKU pasibaigus trečiajam metų ketvirčiui skelbia rezultatus. Praėjęs laikotarpis buvo stabilus ir užtikrintas.

centaiAsociatyvi nuotrauka iš pixabay.com

Kredito unijos fiksavo augantį pajamingumą, finansavimo apimtis ir kitus pagrindinės veiklos rodiklius.

  • LKU kredito unijų grupės konsoliduotas paskolų, suteiktų verslui, gyventojams ir ūkiui, portfelis per tris ketvirčius augo 10,02 % iki 704,33 mln. eurų.
  • Konsoliduotas grupės turtas per tris ketvirčius padidėjo 5,43 % iki 834,97 mln. eurų.
  • Didžiausia šalyje kredito unijų grupė per devynis mėnesius uždirbo 10,57 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno – 147,41 % daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį.
  • LKU kredito unijų grupė ir toliau uždirbtą pelną skirs kapitalui stiprinti, kuris š. m. rugsėjo 30 d. siekė 72,88 mln. eurų.

„Neapibrėžta ir greitai kintanti ekonominė bei geopolitinė padėtis Lietuvoje ir pasaulyje tapo naująja realybe. Vis dėlto trečią šių metų ketvirtį LKU grupė išlaikė stabilią ir pelningą savo veiklą, o indėliai – augimo tendencijas net ir augančių palūkanų normų aplinkoje“, – sako LCKU administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas Mindaugas Vijūnas.

Trijų ketvirčių veiklos apžvalga

Neaudituotais duomenimis, LKU kredito unijų grupės palūkanų pajamos per devynis mėnesius pasiekė 42,4 mln. eurų sumą. Pastarosios buvo 72,06 % didesnės, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, kai siekė 24,65 mln. eurų. Tokiam augimui reikšmingą įtaką turėjo naujos narės – vienos didžiausių kredito unijų „Taupa“ – prisijungimas prie LKU grupės.

LKU kredito unijų grupė per 2023 metų tris ketvirčius uždirbo 10,57 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno. Tuo metu konsoliduotas grupės turtas per devynis mėnesius padidėjo 5,43 % iki 834,97 mln. eurų.

Trijų ketvirčių paslaugų ir komisinių pajamų buvo neženkliai, t. y. 0,45 % mažiau nei prieš metus – 1,09 mln. eurų. Pernai tuo pačiu laiku šis rodiklis siekė 1,1 mln. eurų. Skaičiuojama, kad LKU grupė per devynis mėnesius iš viso suformavo 2,36 mln. eurų specialiųjų atidėjinių.

Preliminariais duomenimis, grupę prižiūrinčios LCKU turtas 2023 m. rugsėjo 30 d. siekė 242,05 mln. eurų, per pastarąjį ketvirtį susitraukęs 1,92 %. Didžiausia centrinė kredito unija Lietuvoje per devynis mėnesius uždirbo 2,25 mln. eurų grynojo pelno. Tuo tarpu uždirbtų palūkanų pajamų per tris ketvirčius LCKU skaičiavo 6,88 mln. eurų – 76,17 % daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, kai šios siekė 3,91 mln. eurų.

Neaudituotais duomenimis, 2023 m. rugsėjo 30 d. LCKU bendras kapitalo pakankamumo reikalavimas siekė 26,04 % (normatyvas – 13,21 %), o LKU konsoliduotos grupės – 14,26 % (normatyvas – 12,62 %). LKU kredito unijų likvidumo rodiklis 2023 m. tai pačiai datai siekė 160,35 % (normatyvas – 100 %).

Verslo ir gyventojų finansavimas

Didiesiems šalies bankams kalbant apie ribotą skolinimosi paklausą, LKU grupės konsoliduotas paskolų portfelis trečiąjį ketvirtį šoktelėjo į viršų. Pastarasis per devynis šių metų mėnesius augo 10,02 % iki 704,33 mln. eurų.

Per tris ketvirčius LKU grupėje buvo pasirašyta 3061 paskolos sutartis už bendrą 143,79 mln. eurų sumą. Vien per trečią ketvirtį iš viso pasirašyta naujų paskolų sutarčių už 47,5 mln. eurų vertę, kurių reikšmingiausią dalį sudarė paskolos būstui. Pastarųjų per tris mėnesius suteikta už 19,47 mln. eurų, t. y. 28,69 % daugiau nei per tą patį ketvirtį prieš metus. Konsoliduotas LKU grupės būsto paskolų portfelis per ketvirtį augo 3,63 % iki 327,08 mln. eurų.

Trečią ketvirtį ir toliau augo kredito unijų suteikiamų paskolų verslui dalis. Per šį laikotarpį suteikta naujų paskolų verslui už 19,07 mln. eurų, o portfelio balansinė vertė paaugo 4,42 % iki 266,01 mln. eurų. Tuo metu vartojimo paskolų portfelis per tris mėnesius augo 3,26 % iki 20,74 mln. eurų. Žemės ūkio finansavimo portfelis – 3,03 % iki 102,03 mln. eurų.

Konsoliduoto LKU paskolų portfelio kokybė išlieka stabiliame lygyje. 2023 m. trečią ketvirtį daugiau nei 30 d. vėluojančių paskolų dalis sudarė 3,26 % viso portfelio.

Gyventojų taupymas

Pirmąjį pusmetį šalies finansų rinkos dalyviai buvo aktyvūs keldami už indėlius siūlomas palūkanų normas. Antrąjį pusmetį situacija stabilizavosi. Visgi kredito unijoms mokant rinkoje konkurencingas palūkanas už indėlius, konsoliduotas indėlių portfelis išlaikė nuoseklias augimo tendencijas.

LCKU duomenimis, kredito unijoms didinant palūkanas už indėlius, naujų terminuotųjų indėlių sutarčių skaičius per 2023 m. tris ketvirčius augo 83,28%, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai. LCKU duomenimis, pasibaigus trečiam ketvirčiui, konsoliduotas LKU kredito unijų grupės indėlių portfelis, įskaitant santaupas einamosiose sąskaitos, siekė 721,76 mln. eurų. Iš jų 535,99 mln. eurų arba 74,26 % viso portfelio sudarė terminuotieji indėliai.

Top