Nepaisant kylančių palūkanų normų, trečią mėnesį iš eilės paskolos namų ūkiams didėjo sparčiau

 

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2023 m. gegužės mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis

eurai monetos22Asociatyvi nuotrauka iš pixabay.com

Jie rodo, kad:

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo1 58,3 mln. Eur, arba 0,2 proc. (metinis augimo tempas2 buvo 9,0 %). Paskolos Lietuvos namų ūkiams išaugo 93,5 mln. Eur, arba 0,7 proc., o ne finansų bendrovėms sumažėjo 89,8 mln. Eur, arba 0,9 proc. Nuo 2022 m. rugsėjo mėn. paskolos namų ūkiams augo lėčiau, o nuo 2023 m. kovo mėn. jos pradėjo didėti sparčiau. Paskolos finansų3 ir valdžios sektoriams padidėjo atitinkamai 50,8 mln. ir 3,8 mln. Eur. 2023 m. gegužės pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 14,0 mlrd., 10,1 mlrd., 2,2 mlrd. ir 327,9 mln. Eur.

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams per mėnesį išaugo atitinkamai 69,9 mln., 22,4 mln. ir 1,1 mln. Eur, arba 0,6, 2,3 ir 0,1 proc., – iki atitinkamai 11,7 mlrd., 991,5 mln. ir 1,3 mlrd. Eur. Paskolų būstui įsigyti ir vartojimui metiniai augimo tempai buvo atitinkamai 9,4 ir 17,5 proc., o paskolos kitiems tikslams per metus sumažėjo 1,5 proc. 

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 76,8 mln. Eur, arba 0,2 proc. (metinis augimo tempas buvo 11,7 %). Namų ūkių ir ne finansų bendrovių indėliai išaugo atitinkamai 114,6 mln. ir 35,5 mln. Eur, arba 0,5 ir 0,3 proc. (jų metiniai augimo tempai sudarė atitinkamai 6,7 ir 20,1 %). Gegužės mėn. taip pat padidėjo ir finansų sektoriaus indėliai (61,3 mln. – iki 922,5 mln. Eur), bet valdžios sektoriaus indėliai sumažėjo 134,8 mln. – iki 4,2 mlrd. Eur mėnesio pabaigoje. Ne finansų bendrovių ir namų ūkių indėliai 2023 m. gegužės pabaigoje sudarė atitinkamai 10,8 mlrd. ir 21,3 mlrd. Eur.

Lietuvos namų ūkių ir ne finansų bendrovių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį sumažėjo atitinkamai 456,1 mln. ir 265,5 mln. Eur, arba po 2,7 proc. Mėnesio pabaigoje šių sektorių vienadienių indėlių likučiai sudarė atitinkamai 16,3 mlrd. ir 9,5 mlrd. Eur. Namų ūkių ir ne finansų bendrovių sutarto termino indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo atitinkamai 576,3 mln. ir 277,3 mln. Eur – iki atitinkamai 4,9 mlrd. ir 1,1 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų4 palūkanų normos5 per mėnesį padidėjo 0,04 proc. punkto – iki 6,53 proc. Paskolų būstui įsigyti palūkanų normos pakilo 0,11, o paskolų vartojimui ir kitiems tikslams jos sumažėjo atitinkamai 0,04 ir 0,15 proc. punkto. Šių paskolų palūkanų normos 2023 m. gegužės mėn. sudarė atitinkamai 5,39, 9,44 ir 7,46 proc. 

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.

Išsamius duomenis apie PFĮ palūkanų normas galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Metinis augimo tempas apskaičiuotas kaip sandoriais pakoreguotų likučių bazinio indekso pokytis per metus procentais.

3 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

4 Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos palūkanų norma, ir sutartis esamų paskolų, kurių sąlygos yra persvarstytos. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito.

5 Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

Top