Išankstinis būsto paskolos grąžinimas: ką verta apie jį žinoti?

Pardavus turimą turtą arba reikšmingai padidėjus asmens/šeimos pajamoms, gali kilti idėja dalį būsto paskolos grąžinti prieš laiką. Tiesa, prieš tai darant naudinga įvertinti, ar mėnesio įmokos sumažėjimas dėl grąžintos dalies bus reikšmingas – galbūt turimą sumą galima panaudoti efektyviau ir iš jos gauti daugiau naudos nei keliomis dešimtimis eurų mažesnė būsto paskolos įmoka.

būsto paskolos pasirašymas internetu 0Nuotrauka: Būsto paskolos ėmimas © „Swedbank“

Nusprendus pasinaudoti priešlaikinio paskolos grąžinimo galimybe, pirmiausia reikėtų peržiūrėti savo paskolos sutartį. Kliento ir banko pasirašomoje būsto finansavimo sutartyje visuomet aptariamos priešlaikinio paskolos grąžinimo sąlygos. Tačiau esminiai tokio grąžinimo skirtumai priklauso nuo sutartyje numatyto palūkanų normos taikymo.

Kai taikoma kintama palūkanų norma

Kai paskolos grąžinimo prieš terminą momentu paskolai taikoma kintama palūkanų norma, kuri buvo nustatyta ne ilgesniam nei 12 mėn. laikotarpiui, priešlaikinį grąžinimą galima atlikti bet kada. Tokiu atveju netaikomas joks paskolos anksčiau laiko grąžinimo mokestis.

Kai taikoma fiksuota palūkanų norma

Kai paskolos grąžinimo prieš terminą momentu paskolai taikoma fiksuota palūkanų norma arba ilgalaikė kintama palūkanų norma, grąžinant paskolą ar jos dalį anksčiau, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
 
Kaip numato Lietuvos banko taisyklės, kuriomis vadovaujasi šalyje veikiantys bankai, kompensacijos dydis už anksčiau grąžinamą kreditą gali būti ne didesnis nei 3 proc. likusios grąžinti kredito sumos. Kompensacijos dydis apskaičiuojamas pagal Lietuvos banko patvirtintą formulę.
 
Esant nestandartiniams individualiems klientų poreikiams ar konkrečioms situacijoms, su klientais aptariamos ir gali būti individualiai taikomos kitokios priešlaikinio paskolos grąžinimo sąlygos.

Top