Kredito istaigų paskolos Lietuvos rezidentams ūgtelėjo

Lietuvos bankas paskelbė finansų įstaigų balanso ir palūkanų normų duomenis.

pelnas augoAsociatyvi nuotrauka iš Pixabay.com

2021 m. lapkričio mėn. pinigų finansų įstaigų balansas ir palūkanų normos

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2021 m. lapkričio mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis, kurie rodo, kad:

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo1 190,2 mln. Eur. Paskolos Lietuvos namų ūkiams2, finansų sektoriui3, ne finansų bendrovėms ir valdžios sektoriui išaugo atitinkamai 101,2 mln., 53,0 mln., 35,5 mln. ir 0,6 mln. Eur. 2021 m. lapkričio pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 12,1 mlrd., 1,5 mlrd., 8,7 mlrd. ir 356,0 mln. Eur (žr. 1 pav.);

202111 PFI Pav 11 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ (likučiai laikotarpio pabaigoje) © Lietuvos bankas

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams per mėnesį padidėjo atitinkamai 93,3 mln., 6,2 mln. ir 1,7 mln.– iki atitinkamai 10,1 mlrd., 781,2 mln. ir 1,2 mlrd. Eur (žr. 2 pav.);

202111 PFI Pav 22 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams (likučiai laikotarpio pabaigoje) © Lietuvos bankas

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį sumažėjo 8,4 mln. Eur. Finansų sektoriaus indėliai per mėnesį sumažėjo 41,4 mln., o valdžios sektoriaus, ne finansų bendrovių ir namų ūkių indėliai padidėjo atitinkamai 16,0 mln., 14,2 mln. ir 2,9 mln. Eur. Šių sektorių indėliai 2021 m. lapkričio pabaigoje sudarė atitinkamai 879,0 mln., 3,4 mlrd., 9,4 mlrd. ir 19,9 mlrd. Eur (žr. 3 pav.);

202111 PFI Pav 33 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ (likučiai laikotarpio pabaigoje) © Lietuvos bankas

Lietuvos namų ūkių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 30,0 mln., o ne finansų bendrovių jie sumažėjo 22,4 mln. – iki atitinkamai 16,1 mlrd. ir 9,1 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų4 palūkanų normos5 per mėnesį sumažėjo 0,02 proc. punkto – iki 3,09 proc. Paskolų vartojimui ir būstui įsigyti palūkanų normos sumažėjo atitinkamai 0,50 ir 0,02, o kitiems tikslams jos padidėjo 1,08 proc. punkto. Šių paskolų palūkanų normos 2021 m. lapkričio mėn. sudarė atitinkamai 8,02, 2,06 ir 5,18 proc. (žr. 4 pav.).

202111 PFI Pav 44 pav. Paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos © Lietuvos bankas

Nuo 2020 m. kovo mėn. (nuo COVID-19 pandemijos pradžios) Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose padidėjo 8,4 mlrd.: namų ūkių, ne finansų bendrovių, valdžios ir finansų sektorių indėliai padidėjo atitinkamai 4,9 mlrd., 2,8 mlrd., 678,1 mln. ir 57,0 mln. Eur. Tuo pačiu metu kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams padidėjo 1,7 mlrd.: namų ūkiams, finansų ir valdžios sektoriams jos padidėjo atitinkamai 1,6 mlrd., 321,4 mln. ir 1,9 mln., o paskolos ne finansų bendrovėms sumažėjo 253,1 mln. Eur.

Nuo 2021 m. balandžio mėn. kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams didėja sparčiau, o Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose auga lėčiau: paskolos ir indėliai padidėjo atitinkamai 2,0 mlrd. ir 963,2 mln. Eur.

Top