Medicino banko kreditų portfelis per devynis mėnesius išaugo 2%

Medicinos banko rezultatai per pirmuosius devynis šių metų mėnesius, palyginus su praėjusių metų laikotarpiu - grynosios paslaugų mokesčių ir komisinių pajamos augo 51 proc. iki 3,7 mln. eurų, prekybos užsienio valiuta pajamos išaugo 26 proc. iki 3,5 mln. eurų, grynosios palūkanų pajamos padidėjo 16 proc. iki 5,5 mln. eurų.

verslo kambarys

„Esame gerai išsigryninę pagrindinius savo paslaugų vartotojų segmentus ir paslaugų plėtrą orientuojame į juos. Fiziniai asmenys, smulkaus ir vidutinio verslo bei žemės ūkio sektoriaus atstovai turi kasdienių bankinių paslaugų poreikį, tad mes savo ruožtu banko padalinių tinklą plėtojame klientams patogiose vietose ir matome, kad šis mūsų pasirinkimas atneša apčiuopiamos naudos klientams ir bankui“, – sako Medicinos banko Valdybos pirmininkė ir administracijos vadovė Dalia Klišauskienė.

Banko suteiktų paskolų portfelis per tris šių metų ketvirčius išaugo 2 proc. ir sudarė 167 mln. eurų, banko turtas 2018 metų trečio ketvirčio pabaigoje buvo 321 mln. eurų ir buvo 12 proc. didesnis nei 2017 m. gruodžio 31 d.

Banko įsipareigojimai klientams šiemet trečiojo ketvirčio pabaigoje siekė 279,5 mln. eurų ir buvo 11 proc. didesni negu 2017 m gruodžio 31 d.

Medicinos banko akcininkų nuosavybė nuo 2018 metų pradžios padidėjo 8 proc. ir šių metų rugsėjo 30 dieną buvo 29,7 mln. eurų, kai 2017 m. gruodžio mėn. 31 d. jos vertė buvo 27,5 mln. eurų.

Medicinos bankas šiemet išplatino 2,21 mln. eurų vertės subordinuotų obligacijų. Pritrauktos lėšos bus panaudotos banko kapitalo finansavimo šaltinių diversifikacijai ir išskaidymui.

Pagrindinis banko akcininkas – Saulius Karosas, valdantis 89,91 % banko akcijų. Įmonė „Western Petroleum Ltd“, valdo 9,87 % banko akcijų. Kiti akcininkai, valdo 0,22 % banko įstatinio kapitalo.

Top