Lietuvos bankas: lėšas iš obligacijų gali perskolinti tik kredito įstaiga

Lietuvos bankas atkreipia visų įmonių, leidžiančių ar ketinančių leisti obligacijas, dėmesį – jei obligacijos platinamos neprofesionaliesiems rinkos dalyviams (pavyzdžiui, gyventojams) ir įmonė perskolina iš obligacijų gautas lėšas, tokiai veiklai būtina kredito įstaigos licencija.

50

„Tam, kad būtų išvengta nesusipratimų, prieš leidžiant obligacijas rekomenduojame įsivertinti, kokiems investuotojams jos bus skirtos ir kam bus naudojamos gautos lėšos, o kilus neaiškumų kviečiame kreiptis į mūsų Priežiūros tarnybos specialistus“, – sako Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius Vytautas Valvonis. Nuo 2016 m. lapkričio 1 d. Akcinių bendrovių įstatymas leidžia uždarosioms akcinėms bendrovėms obligacijas siūlyti viešai. Lietuvos bankas stebi tendenciją, kad uždarųjų akcinių bendrovių platinamų ir viešų, ir neviešų obligacijų emisijų skaičius sparčiai didėja.

Primename, kad pagal Finansų įstaigų įstatymą įmonės, neturinčios kredito įstaigos licencijos, negali perskolinti iš obligacijų gautų lėšų. Nusižengusiesiems gresia sankcijos: pagal Bankų įstatymą, asmenims, besiverčiantiems indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionaliųjų rinkos dalyvių ir teikiantiems kitas finansines paslaugas neturint tam teisės, gali grėsti bauda (iki 10 proc. bendrųjų metinių pajamų dydžio juridiniams asmenims, iki 5 mln Eur – juridinio asmens vadovams bei kitiems fiziniams asmenims) arba net baudžiamoji atsakomybė.

Top