"Invega" teiks kreditų garantijas eksportui skatinti

Eksportas vienas iš svarbiausių faktorių padedančių į šalį pritraukti tiesioginias užsienio investicjas bei skatinantis BVP augimą. Atsižvelgiant į tai Vyriausybė pritarė Ūkio ministerijos parengtai eksporto kredito garantijų teikimo tvarkai. 2018 m. pradžioje pradedamos teikti eksporto kredito garantijos sudarys sąlygas skatinti verslo plėtrą. Eksporto kredito garantijų teikimui skirta 7 mln. eurų Ūkio ministerijos lėšų.

UKMIN logotipas

Pasak ūkio ministro Mindaugo Sinkevičiaus, eksporto kredito garantija yra viena iš veiksmingiausių eksporto rizikos minimizavimo priemonių. Ji reikalinga siekiant užtikrinti verslo konkurencingumą veržiantis į strategines eksporto rinkas ar skverbiantis į naujas rinkas.

Eksporto kredito garantijos bus teikiamos už lietuviškos kilmės prekių eksporto sandorius į neparduotinos rizikos valstybes, tokias kaip Baltarusija, Ukraina, Kazachstanas, ir kitas pasaulio valstybes.

Eksporto kredito garantijos iki 90 procentų atidėto mokėjimo sumos bus teikiamos kredituojantiesiems eksportuotojams – smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, veikiantiems ilgiau nei 1 metus, kurių metinės pajamos viršija 100 tūkst. eurų. Eksportuojamoms prekėms bus taikomas atidėtojo mokėjimo terminas, kuris turės būti ne ilgesnis nei 2 metai.

Prieš pradedant teikti eksporto kredito garantijas, viešųjų pirkimų būdu bus atsirinktos kreditingumo vertinimo paslaugas teikiančios bendrovės, parengta eksporto kredito garantijų sutarties forma ir rizikos vertinimo, eksporto kredito garantijos mokesčio skaičiavimo ir atidėjinių metodikos.

Eksporto kredito garantijas teiks UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“).

Top