Pirmasis finansinis įsipareigojimas - ar esate jam pasiruošę?

Pirmoji paskola ar kreditas gali tapti rimtu finansiniu išbandymu, jeigu nebūsite tam pasiruošę. Iš kitospusės, tinkamai įvertinus savo finansines galimybes paskola gali padėti įgyvendinti svarbius tikslus, ypačpradedant kurti savarankišką gyvenimą. Nepriklausomai nuo to, kiek Jums metų, pirmajai savo paskolaiturite būti pasiruošęs psichologiškai ir suvokti, kad imdami kreditą, prisiimate nuolatinį įsipareigojimąkiekvieną mėnesį mokėti įmokas.

Skolinasi iternetu

Finansinis pasirengimas paskolai taip pat priklauso nuo to, kaip gerai valdote savo emocijas ir impulsus.Todėl prieš pasiryždami didesnei paskolai labai gerai įvertinkite, ar suprantate, jog noriu, ne visuometreiškia reikia. Jeigu sugebate diferencijuoti savo norus ir poreikius ir kritiškai įvertinti paskolosreikalingumą, tuomet savo pirmajai paskolai esate pasiruošę. Jei ne, gal dar reikėtų palūkėti.Imant pirmąja paskolą labai svarbu nepadaryti klaidų. Pirmiausia įsivertinkite, kokią pajamų dalį sudaryspirmoji paskola. Pasiskaičiuokite, kokias įmokas turėsite mokėti kiekvieną mėnesį ir pabandykite kelismėnesius pagyventi be šių pajamų, imituodami paskolos grąžinimą. Mokėdami paskolos įmokas turitejaustis komfortiškai ir nesukelti sau streso, todėl nereikėtų planuoti paskolų, kurių įmokos sudarytųdaugiau kaip 25 proc. kasmėnesinių pajamų. Rinkdamiesi paskolą įvertinkite du arba tris skirtinguspasiūlymus. Taip pat susirinkite visą reikiamą informaciją, kaip reikėtų elgtis, nutikus neplanuotomsaplinkybėms ir norint įmokas atidėti.

Siekiant užsitikrinti savo finansinę brandą ir pasirengimą pirmajai paskolai būtinai reikėtų didinti savofinansinį raštingumą. Domėkitės finansiniais instrumentais ir įvairiomis paskolų bei kreditų priemonėmis.Išmokite taupyti ir pinigus skirkite tik būntinoms patogiam gyvenimui išlaidoms. Valdykite impulsyvųpirkimą ir venkite nereikalingų pirkinių. Tai padės suformuoti finansinę discipliną ir pasiruošti pirmajamkreditui. Ir tikriausiai svarbiausias patarimas - nepriimkite sprendimų skubotai. Kokia situacija bebūtų,skirkite bent vieną ar kelias dienas savo sprendimo apmąstymams ir apskaičiavimams, kurių metuatsakykite į klausimus ar būsite pajėgūs paskolą grąžinti. Jeigu taip, tuomet išsirinkite tinkamiausiąkredito davėją (tai gali būti bankas, smulkių vartojamųjų kreditų bendrovė, sutelktinio finansavimoplatforma ir pan.) ir užpildykite paraišką kreditui gauti.

Top