4 kredito unijos keis apskaitos politiką, 2 bus pertvarkomos į akcines bendroves

Šiandien (2017-11-30) Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pertvarkyti dvi kredito unijas, keturioms leido keisti apskaitos politiką ir įspėjo MisterTango.

LB sprendimas dėl kredito unijų

Leista pertvarkyti kredito unijas LTL ir Saulėgrąža“

Atsižvelgdama į kredito unijų LTL ir „Saulėgrąža prašymus, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba sutiko, kad jos pradėtų pertvarkymo į akcines bendroves, turinčias specializuoto banko licencijas, procedūras. Pertvarkomos kredito unijos kaip bankai galės veikti tuo atveju, jei joms bus išduota specializuoto banko licencija.

Kelmės, Trakų, Jurbarko ir „Vievio taupa“ kredito unijoms leista pakeisti apskaitos politiką

Į Lietuvos banką kreipėsi Kelmės, Trakų, Jurbarko ir „Vievio taupa“ kredito unijos, prašydamos leidimo pakeisti apskaitos politiką. Tai daroma atsižvelgiant į pasikeitusio Kredito unijų įstatymo nuostatas ir vadovaujantis Lietuvos banko valdybos nutarimu, kuriame nurodyta, kad apskaitos politikoje turi būti apibrėžiami pajinių įnašų grąžinimo bei atsiskaitymo su kredito unijų nariais principai ir atsižvelgta į verslo apskaitos standartų pokyčius, apskaitos sistemos „i-Kubas“ funkcionalumo praplėtimą. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido minėtoms 4 kredito unijoms pakeisti apskaitos politiką. Iš viso pakeisti apskaitos politiką leista jau daugiau kaip 40 iš 68 Lietuvoje veikiančių kredito unijų.

Įspėta MisterTango, UAB

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įspėjo MisterTango, UAB, už tai, kad bendrovė nevykdo nuosavo kapitalo reikalavimų, privalomų elektroninių pinigų įstaigoms. Bendrovė įpareigota užtikrinti, kad ne vėliau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d. vykdytų nuosavo kapitalo pakankamumo reikalavimus ir iki 2018 m. sausio 20 d. pateiktų tai įrodančius dokumentus.

Pritarta „INVL Alternative Assets Umbrella Fund II“ taisyklėms

Atsižvelgdama į UAB „INVL Asset Management“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė šios bendrovės steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund II“ taisyklėms.

Argentum mobile UK LTD įtrauktas į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į elektroninių pinigų įstaigos UAB „Argentum mobile“ prašymą ir išnagrinėjusi kartu su juo pateiktus dokumentus, nusprendė įtraukti elektroninių pinigų įstaigos UAB „Argentum mobile“ tarpininką Argentum mobile UK LTD į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą.

Top