Pirmasis 2023 m. pusmetis „Kreda“ grupei – veržlaus augimo metas 

Remiantis neaudituotais pirmojo 2023 m. pusmečio finansiniais rezultatais, „Kreda“ grupės turtas siekė 449,2 mln. eurų – augo net 83 proc., lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2022 m. Pelnas atitinkamai didėjo 101 proc. ir pasiekė 1,8 mln. eurų. 

kreda logo be sloganNuotrauka: © Kreda

Jungtinės centrinės kredito unijos (JCKU) administruojamos „Kreda“ grupės užimama rinkos dalis 2023 m. pirmąjį ketvirtį siekė 36,7 proc. Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, rinkos dalis padidėjo 14,6 proc. Tokį veržlų augimą lėmė įgyvendinta plėtra, prie grupės prisijungus trims naujoms unijoms. Jų „Kreda“ grupėje šiuo metu – 14. 

„Šiais metais aplinkiniai veiksniai – geopolitinė situacija, infliacija, recesija, augantys gyventojų ir verslų lūkesčiai – kėlė nemenkų iššūkių. Nepaisant jų, grupės finansiniai rezultatai išlaikė nuoseklų ir tvarų augimą, kurį lėmė metų pradžioje įgyvendinta plėtra, prie grupės naujai prisijungus kredito unijoms „LTL“, RATO, „Saulėgrąža“, – komentavo „Kreda“ grupės valdybos pirmininkas Mindaugas Raipa.

Bendras paskolų portfelis 2023 m. pirmąjį pusmetį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, augo 81 proc. – paskolų portfelio suma pasiekė 389,2 mln. eurų. Lyginant su praėjusių metų pirmuoju pusmečiu, paskolos fiziniams asmenims augo 70 proc., verslui – 112 proc. Labiausiai augo būsto paskolos (117 proc. augimas) ir paskolos smulkiam bei vidutiniam verslui (121 proc. augimas). Grupės 2023 m. pirmojo pusmečio indėlių portfelis padidėjo 84 proc. – iki 395,3 mln. eurų. 

Skatindamos aktyviau rinktis terminuotuosius indėlius, „Kreda“ grupės kredito unijos už tam tikro laikotarpio indėlius siūlo palūkanas iki 4,2 proc. Dar viena galimybė, kuria jau gali pasinaudoti kai kurie unijų nariai – palūkanos verslo įmonėms, mokamos už einamųjų sąskaitų likučius. 

Palankias sąlygas stabiliam augimui, plėtrai ir paskolų portfelio didėjimui sudarė praėjusiais metais išplatinta subordinuotų obligacijų emisija, kuri „Kreda“ grupei leido pritraukti 1,031 mln. eurų antrojo lygio kapitalo. Už šias obligacijas šiais metais išmokėtos pirmosios palūkanos – daugiau kaip 51 tūkst. eurų. 

Pasak M. Raipos, unijos šiuo metu daug dėmesio skiria privačių ir verslo klientų poreikių užtikrinimui, individualių finansinių sprendimų paieškai bei verslo skaitmeninimui. 

Nuo metų pradžios kredito unijų klientais jau gali tapti ir viešojo sektoriaus įmonės. Nors įstatymo pakeitimas dar palyginti naujas, „Kreda“ grupės valdybos pirmininko įsitikinimu, potencialo yra, tad, tikimasi, kad, įvertinę lankstumą bei platų teikiamų paslaugų spektrą, prie „Kreda“ grupės kredito unijų klientų – fizinių, juridinių asmenų, ūkininkų – aktyviai prisijungs ir valstybės įmonės. 

Įstatyme nebelikus apribojimo, jog asocijuotais kredito unijų nariais gali tapti tik labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės statusą turintys juridiniai asmenys, nuo šiol stabiliai augančios „Kreda“ grupės dalimi gali tapti ir akcinės ar kitą statusą turinčios bendrovės. 

„Pagrindinis šių metų prioritetas ir toliau išlieka tas pats – tvarus „Kreda“ grupės augimas, užtikrinant aukščiausios kokybės paslaugų teikimą mūsų nariams. Mums svarbu išlaikyti lankstumą bei stabilumą, veikiant šiandieninėje konkurencinėje ir ekonominio neapibrėžtumo aplinkoje, todėl esame pasiruošę reaguoti į situaciją rinkoje, padėti klientams įveikti kylančius iššūkius bei būti jiems dar daugiau pridėtinės vertės kuriančiu partneriu“, – kalbėjo M. Raipa.

Top