Unija “Vilniaus kreditas” pripažinta nemokia

Spausdinti

vilniaus kreditasLietuvos yra įregistruotos ir veikia veikia 69 kredito unijos. Unija “Vilniaus kreditas” yra devinta pagal turto dydį kredito unija Lietuvoje. “Vilniaus kreditas” vienija daugiau nei 2 tūkstančius narių. Vertindama kredito unijoje susidariusią situaciją Lietuvos banko valdyba pripažino ją nemokia ir visam laikus atšaukė jai išduotos kredito unijos licencijos galiojimą. Šiuo veiksmu buvo nutraukta kredito unijos teisė teikti finansines paslaugas. Be to, Lietuvos bankas kreipsis į Vilniaus apygardos teismą ir sieks kad unijai būtų iškelta bankroto byla.

Jau kuris laikas kredito unija nesilaikė kapitalo pakankamumo ir didžiausios paskolos vienam skolininkui normatyvų. Be to, kredito unijos įsipareigojimai yra didesni už turtą. 2017 m. rugsėjo 30 d. paskelbtais duomenimis kredito unijos “Vilniaus kreditas” turtas sudarė 21,28 mln. Eur, tuo tarpu įsipareigojimai - 21,59 mln. Eur. Dar šių metų gegužės mėnesį Lietuvos bankas buvo įpareigojęs kredito uniją vykdyti normatyvus, tačiau “Vilniaus kreditas” nesugebėjo įgyvendinti pateiktų įpareigojimų. Buvo įvertinta kredito unijos pateikta informacija, iš kurios nustatyta, kad atkurti stabilią ir patikimą veiklą nėra galimybių. Taip pat nerastas potencialus investuotojas, galintis padėti išspręsti finansines problemas. Sprendimas pripažinti uniją nemokia ir stabdyti jos veiklos licenciją buvo priimtas remiantis šia informacija.

Kreditų unijos “Vilniaus kreditas” indėlininkams nereikėtų nerimauti dėl susidariusios situacijos, kadangi unijos pripažinimas nemoka ir bankrotas yra draudžiamasis įvykis, todėl indėlininkams bus išmokamos indėlių draudimo išmokos. Draudimo išmokų indėlininkams mokėjimo ir apskaičiavimo tvarka yra nustatyta LR teisės aktuose. Juose nurodoma, kad įvykus draudžiamajam įvykiui, šiuo atveju kredito unijos pripažinimui nemokiai, kompensuojama visa indėlio suma, kuri neviršija 100 tūkst. Eur. Draudimo išmokos turi būti išmokamos per 20 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio paskelbimo. Kadangi kredito unijos “Vilniaus kreditas” pripažinimas nemoka įvyko 2017 m. lapkričio 10 d., tai išmokos indėlininkus turėtų pasiekti iki mėnesio pabaigos.