LB atmintinė dėl indelių kredito unijose

Norint naudotis kredito unijų teikiamomis paslaugomis (kreditai, lizingas, atsikaitomąją sąskaita, terminuotas indėlis ir kt.) dažnai reikia tapti pajininku. Lietuvos bankas paruoše rekomendacijas su kuriomis siūlome susipažinti visiems, planuojantiems turėti terminuotą indėlį kredito unijose.

Lietuvos Bankas

Dalis Lietuvoje veikiančių kredito unijų siūlo klientams terminuotojo indėlio sutartį, susietą su papildomo pajaus įsigijimu. Pasitaiko atvejų, kai papildomą pajų įsigyti siūloma už reikšmingą taupymui skirtos sumos dalį.

Lietuvos bankas atkreipia dėmesį, kad renkantis tokį finansinį produktą, reikia įvertinti ne tik galimą naudą, tačiau ir prisiimamą didesnę riziką.

Visų pirma žinotina, kad papildomas pajus, kitaip nei indėlis, nėra apdraustas privalomuoju indėlių draudimu, tad draudžiamojo įvykio atveju (pavyzdžiui, jeigu kredito unija taptų nemoki) būtų kompensuojamas tik pats indėlis, bet ne įsigytas papildomas pajus.

Be to, jei kredito unija dirbtų nuostolingai, ji privalėtų proporcingai sumažinti grąžinamą papildomą pajų pagal patirtą nuostolį. Taip pat reikėtų žinoti, kad kredito unija atsiskaityti su savo nariu gali tik tuo atveju, jei išmokėdama jam priklausantį pajinį įnašą už papildomą pajų, nekels grėsmės savo veiklos stabilumui ir patikimumui. Kredito unija įnašą už einamaisiais metais įsigytą papildomą pajų galėtų grąžinti tik kitais metais, kai bus patvirtinta metinio balanso ataskaita. Taigi šio įnašo grąžinimas visada užtruks.

Top