Namų ūkių paskolų vertė augo, tačiau jų skaičius mažėjo

Lietuvos bankas apžvelgė paskolų rinką 2019 metais. Prieita išvados, kad gerėjant pragyvenimo lygiui sumažėjo laiku negrąžintų kreditų ir gyventojai buvo linkę imti būsto paskolas.

investicijis grafikas2

Apžvalgos duomenimis, 2018 m. pabaigoje Lietuvos namų ūkių paimtų, bet dar negrąžintų paskolų skaičius siekė 1,1 mln., o jų vertė sudarė 8,9 mlrd. Eur. Palyginti su 2017 m. rezultatais, namų ūkių turimų paskolų vertė per metus padidėjo 5 proc., o skaičius sumažėjo beveik 10 proc.

Įtakos vertės padidėjimui turėjo augantis hipotekos paskolų teikimas. Nors vartojimo bei kitų paskolų vertė taip pat augo, tačiau šiame segmente pastebimas paskolų skaičiaus sumažėjimas, o tai rodo, kad augo teikiamų paskolų vertė. Vertinant paskolų pasiskirstymą pagal skaičių, didžiausią, kaip įprasta, namų ūkių turimų paskolų dalį (45 %) sudarė vartojimo paskolos.

Hipotekos paskolos, apimančios paskolas būstui įsigyti bei kitos paskirties paskolas, užtikrintas nekilnojamuoju turtu, sudarė 19 proc. visų namų ūkių turėtų paskolų. Finansinė nuoma (lizingas) sudarė kiek daugiau nei 3 proc., o kitos paskolos ir kreditai – 32 proc. visų turėtų paskolų. Atsižvelgiant į paskolų vertę, didžiausia dalis (85 %) tenka hipotekos paskoloms, kurių vertė 2018 m. pabaigoje siekė 7,6 mlrd. Eur. ir buvo 4,1 proc. didesnė nei atitinkamu laikotarpiu prieš metus.

Per metus didėjo paskolų pradinės vidutinės sumos ir ilgėjo paskolų grąžinimo terminai. 2018 m. labiausiai didėjo hipotekos paskolų pradinė suma, nurodyta sutartyje, ji 2018 m., palyginti su ankstesniais metais, vidutiniškai paaugo 3,5 tūkst. Eur. Taip pat didėjo vartojimo ir kitų paskolų sumos, jos vidutiniškai paaugo po 275 ir 29 Eur atitinkamai. Mažėjo tik finansinės nuomos (lizingo) pradinės paskolų sumos, jų vertė vidutiniškai susitraukė 207 Eur. Vertinant paskolų trukmę, vidutinis 2018 m. suteiktų naujų hipotekos paskolų svertinis grąžinimo laikotarpis, palyginti su 2017 m., pailgėjo pusmečiu ir sudarė 25 m.

Šiek tiek ilgėjo finansinės nuomos (lizingo) bei vartojimo paskolų terminai, jų svertinis grąžinimo laikotarpis sudarė atitinkamai 5 m. 2 mėn. ir 4 m. 1 mėn. Kaip ir ankstesniais metais, 2018 m. taip pat trumpėjo kitų paskolų grąžinimo terminas, vidutiniškai jis siekė 4 m. 6 mėn., t. y. tapo beveik pusantrų metų trumpesnis nei prieš metus. 2018 m. pastebimas paskolų turinčių namų ūkių finansinės padėties gerėjimas, nes pajamos didėjo sparčiau nei skolos1 . Palyginti su ankstesniais metais, bendros vidutinės draudžiamosios pajamos paaugo dešimtadaliu (10,3 %).

Vertinant vidutinių pajamų pasiskirstymą pagal paskolų rūšį, didžiausia vidutinė draudžiamųjų pajamų suma tenka namų ūkiams, turintiems finansinės nuomos (lizingo) paskolas, o mažiausia – vartojimo paskolų gavėjams. Per 2018 m. vidutinis gyventojams suteiktų naujų hipotekos paskolų ir įkeisto turto vertės santykis sudarė 77,2 proc., taigi per metus beveik nepakito. Vertinant bendrą hipotekos paskolų likutį bei šių paskolų užtikrinimą įkeistu turtu, 2018 m. pabaigoje paskolų vertė (7,6 mlrd. Eur) buvo beveik dvigubai mažesnė nei bendra užtikrinimo priemonių vertė, kuri sudarė 15,3 mlrd. Eur atitinkamu laikotarpiu.

Panašus hipotekos paskolų likučio ir įkeisto turto vertės santykis buvo stebimas ir ankstesniais laikotarpiais. Kita vertus, namų ūkių, turinčių hipotekos paskolas ir kredito įstaigoms įkeitusių mažesnės vertės turtą nei likusi mokėti paskolos vertė, skaičius nagrinėjamu laikotarpiu šiek tie išaugo ir siekė beveik 16,5 tūkst., t. y. 8,7 proc. visų hipotekos paskolas turėjusių namų ūkių.

Šių namų ūkių įkeisto turto vertė sudarė kiek daugiau nei 287 mln. Eur, tačiau įsipareigojimai kredito įstaigoms siekė beveik 596 mln. Eur. Didžioji dalis naujų hipotekos paskolų tenka namų ūkiams, kurių suaugusių narių amžiaus vidurkis svyruoja nuo 30 iki 34 m., o vartojimo paskolas dažniau renkasi jaunesni gyventojai. Vertinant naujų teikiamų paskolų pasiskirstymą, daugiausia hipotekos bei lizingo paskolų buvo suteikta gyventojams, priklausantiems 30–34 m. amžiaus grupei, šiai grupei teko taip pat ir didžiausia per 2018 m. suteiktų visų paskolų vertė (24,1 % visų paskolų).

Kita vertus, vartojimo bei kitos paskolos yra populiaresnės tarp jaunesnio (25–29 m.) amžiaus grupei priklausančių namų ūkių. Didžiausia turimų paskolų vertė 2018 m. pabaigoje teko 35–39 m. amžiaus grupei priklausantiems namų ūkiams. Kaip ir 2017 m., beveik ketvirtadalis (24 %) visų namų ūkių paskolų vertės priklausė šiai amžiaus grupei, o pagal paskolų skaičių šiai 1 Namų ūkių finansinės padėties pokytis vertinamas neatsižvelgiant į DSTI rodiklio, kurio naujausios tendencijos dėl techninių priežasčių negali būti tinkamai įvertintos, pokytį. 5 grupei teko 14,7 proc. visų paskolų.

Pagrindinė to priežastis yra ta, kad būtent šiai amžiaus grupei teko daugiausiai hipotekos paskolų (23,7 %), kurių vertė yra didžiausia. Vėluojamų grąžinti paskolų2 dalis 2018 m. sudarė 2,1 proc. visų paskolų vertės, t. y. 0,6 proc. p. mažiau nei 2017 m. Analizuojant vėluojančių paskolų pasiskirstymą pagal paskolų rūšį bei vertę, galima matyti, kad didžiausia vėluojamų mokėti paskolų dalis priklausė kitų kreditų (4,3 %) bei vartojimo paskolų (3,9 %) kategorijoms. Mažiausiai vėluojama grąžinti finansinės nuomos (lizingo) paskolas, kurių pavėluotų paskolų dalis nesiekė 0,3 proc., o hipotekos paskolų vėlavimai sudarė beveik 1,9 proc. tokių paskolų vertės.

Vertinant pagal paskolų skaičių, bendra vėluojančių paskolų dalis sudaro beveik 6,2 proc. visų paskolų, o dažniausiai vėluojama grąžinti vartojimo paskolas – čia pradelstų paskolų skaičius siekia beveik 7,8 proc. Kita vertus, finansinės nuomos (lizingo) bei hipotekos vėluojamų grąžinti paskolų skaičius yra mažiausias tarp visų kategorijų ir sudaro atitinkamai 2,9 ir 3,9 proc. Palyginti su 2017 m. rezultatais, pradelstų paskolų skaičiaus bei vertės dalis paskolų portfelyje sumažėjo visose paskolų kategorijose.

Rašykite komentarą...
Jūs esate svečias
Komentuoti kaip svečiui
Komentaras kraunamas... Komentaras bus atnaujintas už 00:00.

Būkite pirmas pakomentavęs.

Top