ECB taikyta skolinimo ir investavimo skatinimo politika duoda rezultatų

Skolinimas spalį paspartėjo, 0,1 proc. padidėjo ir skolinimo tempai ir metinis prieaugis. Centrinis bankas skatino skolinti naudodamas neigiamas paskolų palūkanų normas ir atnaujinti bendrovių ir valstybės obligacijų pirkimą.

ecb

Skolinimo euro zonos įmonėms ir namų ūkiams augimas spalį paspartėjo, parodė ketvirtadienį paskelbti Europos Centrinio Banko (ECB) duomenys, kurie turėtų nudžiuginti euro zonos centrinį banką, neseniai patvirtinusį naujas skatinamąsias priemones, kuriomis jis siekia išjudinti ekonomikos plėtrą.

Skolinimas ne finansų bendrovėms spalį, palyginti su tuo pat mėnesiu pernai, padidėjo 3,8 proc. ir metinis prieaugis, pakoreguotas dėl tam tikrų grynai finansinių sandorių, buvo didesnis negu mėnesiu anksčiau, kuomet sudarė 3,6 procento. Skolinimas namų ūkiams minėtu laikotarpiu padidėjo 3,5 proc. ir metinis prieaugis buvo 0,1 procentinio punkto didesnis negu rugsėjį.

Bendro skolinimo privačiajam sektoriui metinis augimo tempas paspartėjo nuo 3,6 proc. rugsėjį iki 3,7 procento. Šie kas mėnesį skelbiami ECB duomenys yra atidžiai stebimi, nes pagal juos vertinama, ar ECB pastangos bendros valiutos bloke skatinti skolinimą ir investicijas ir taip išjudinti ekonomikos augimą bei nuolat mažos infliacijos kilimą yra veiksmingos.

Nuo lapkričio pradžios ECB vadovaujanti Christine Lagarde (Kristin Lagard) yra pažadėjusi iš esmės laikytis savo pirmtako Mario Draghi (Marijaus Dragio) skatinamosios pinigų politikos. Vis labiau niaukiantis euro zonos ekonomikos augimo perspektyvoms, M. Draghi rugsėjį paskelbė apie patvirtintą naują skatinamųjų priemonių rinkinį.

Be kita ko, buvo dar labiau sumažinta neigiama indėlių centriniame banke palūkanų norma ir sušvelnintos naujo pigių paskolų teikimo bankams etapo sąlygas. Taip pat buvo nuspręsta atnaujinti bendrovių ir vyriausybių obligacijų pirkimą, kuriam bus skiriama po 20 mlrd. eurų per mėnesį, nors ši priemonė sulaukė prieštaringų vertinimų ir net viešos kai kurių ECB valdančiosios tarybos narių kritikos.

Top