Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose toliau auga

Visi indėliai ūgtelėjo iki daugiau nei 23 mlrd. eurų spalio mėnesio pabaigoje. 

spalio rezidentu indeliai kredito istaigose

Namų ūkių , ne finansų bendrovių, finansų sektoriaus ir valdžios sektoriaus indėliai padidėjo atitinkamai 290,4 mln., 213,4 mln., 45,9 mln. ir 45,5 mln. Eur.

Šių sektorių indėliai mėnesio pabaigoje sudarė atitinkamai 14,6 mlrd., 6,4 mlrd., 529,9 mln. ir 2,2 mlrd. Eur (žr. 1 pav.); Lietuvos namų ūkių ir ne finansų bendrovių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo atitinkamai 286,9 mln. ir 239,3 mln. – iki atitinkamai 10,6 mlrd. ir 5,9 mlrd. Eur; kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį sumažėjo 25,4 mln. – iki 20,5 mlrd. Eur.

Paskolos Lietuvos finansų sektoriui, ne finansų bendrovėms ir valdžios sektoriui sumažėjo atitinkamai 43,2 mln., 25,3 mln. ir 1,8 mln., o paskolos namų ūkiams padidėjo 44,9 mln. Eur.

Mėnesio pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 1,2 mlrd., 8,7 mlrd., 360,8 mln. ir 10,2 mlrd. Eur (žr. 2 pav.); kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti padidėjo 60,7 mln., o vartojimui ir kitiems tikslams sumažėjo atitinkamai 2,0 mln. ir 13,7 mln. – iki atitinkamai 8,3 mlrd., 738,9 mln. ir 1,2 mlrd. Eur (žr. 3 pav.)

Top