Šiaulių banko pelnas ūgtelėjo daugiau nei 5 proc.

Banko grupės grynasis pelnas siekė beveik 41 mln. eurų. Paskolų portfelis ūgtelėjo daugiau nei 16 proc. , banko teigimu, pasirašyta bent 600 mln. eurų naujų kreditavimo sutarčių, o tai yra 16 proc. daugiau, nei per tą patį laikotarpį pernai.

save 3402476 640

Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) bei vietos akcininkų valdomo Šiaulių banko grynasis pelnas per šių metų devynis mėnesius siekė 40,638 mln. eurų – 5,5 proc. daugiau nei pernai sausį–rugsėjį, kai jis buvo 38,511 mln. eurų.

Banko grupė šiemet uždirbo 40,595 mln. eurų grynojo pelno – taip pat 5,5 proc. daugiau nei per 2018-ųjų devynis mėnesius (38,496 mln. eurų), teigiama Šiaulių banko trijų ketvirčių veiklos ataskaitoje. „Sėkmingi finansiniai rezultatai yra tvaraus ir nuoseklaus augimo pasekmė.

Rezultatai rodo, kad einame teisinga kryptimi, o vertindami verslo aplinką manome, kad sąlygos, lemiančios spartų augimą, leis bankui augti ir toliau“, – pranešime sakė Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Šiaulių banko grupės grynosios palūkanų pajamos šiemet padidėjo 15 proc. iki 52,569 mln. eurų, grynosios paslaugų ir komisinių pajamos – 27,3 proc. iki 13,072 mln. eurų, o tik banko – atitinkamai išaugo 14,6 proc. iki 46,236 mln. eurų ir 28,9 proc. iki 12,929 mln. eurų.

Grupės pelnas iš prekybinės veiklos šiemet padidėjo 60,4 proc. iki 11,171 mln. eurų, su draudimo veikla susijusios pajamos – 6,1 proc. iki 5,099 mln. eurų, grynasis pelnas už parduotą  materialųjį turtą – 2,5 karto iki 2,852 mln. eurų. Banko grupės veiklos sąnaudos, išskyrus susijusias su draudimo veikla, išaugo 13,1 proc. iki 28,165 mln. eurų, iš jų 16,616 mln. eurų (7,8 proc. daugiau) teko darbo užmokesčio ir susijusioms sąnaudoms.

Su draudimo veikla susijusios išlaidos padidėjo 81,4 proc. iki 6,587 mln. eurų. Grupės veiklos pelnas prieš vertės sumažėjimą šiemet padidėjo 12,2 proc. iki 52,427 mln. eurų, o tik banko – 6,8 proc. iki 46,117 mln. eurų.

Grupės paskolų ir kito turto vertės sumažėjimo nuostoliai šiemet siekė 4,912 mln. eurų (2,5 proc. daugiau nei pernai sausį–rugsėjį), tik banko – 3,025 mln. eurų (28,9 proc. daugiau). Šiemet Šiaulių bankas iš antrinių įmonių gavo 3,831 mln. eurų dividendų – 17,4 proc. mažiau nei pernai sausį–rugsėjį (4,639 mln. eurų).

Banko grupės ikimokestinis pelnas šiemet padidėjo 13,3 proc. iki 47,515 mln. eurų, banko – 11,5 proc. iki 46,512 mln. eurų. Šiaulių banko grupės turtas per devynis mėnesius padidėjo 8,2 proc. ir rugsėjo pabaigoje siekė 2,448 mlrd. eurų, tik banko turtas – 8,2 proc. iki 2,411 mlrd. eurų.

Grupės klientams suteiktų paskolų portfelis, kuris sudaro didžiąją turto dalį, šiemet išaugo 16,5 proc. iki 1,471 mlrd. eurų, banko suteiktų paskolų portfelis – 16,2 proc. iki 1,469 mlrd. eurų. Anot Šiaulių banko, per devynis šių metų mėnesius pasirašyta daugiau kaip 0,6 mlrd. eurų vertės naujų kreditavimo sutarčių, arba 16 proc. daugiau nei pernai sausį–rugsėjį.

Grupės finansinės nuomos gautinos sumos šiemet padidėjo 22,9 proc. iki 152,495 mln. eurų, banko – 23 proc. iki 152,42 mln. eurų. Šiaulių banko indėlių portfelis, kuris sudaro didžiausią įsipareigojimų dalį, šiemet padidėjo 8,1 proc. iki 1,997 mlrd. eurų. 

Anot Šiaulių banko, toliau vyraujant mažoms palūkanų normoms, didžioji dalis indėlių patikima laikyti einamosiose sąskaitose – per devynis šių metų mėnesius lėšos iki pareikalavimo padidėjo 128 mln. eurų. Terminuotųjų indėlių portfelis išaugo 22 mln. eurų, iš kurių beveik pusė pritraukta iš Vokietijos rinkos. 

Banko grupės išlaidų ir pajamų santykis rugsėjo pabaigoje sudarė 40 proc., nuosavo kapitalo grąža siekė 19,1 procento. Rugsėjo pabaigoje ERPB valdė 26 proc., Algirdas Butkus – 6 proc., o „Invalda INVL“ ir Gintaras Kateiva – po 5 proc. Šiaulių banko akcijų.

Kitiems Lietuvos investuotojams priklausė 33 proc., kitiems užsienio investuotojams – 25 proc. banko akcijų. Šiaulių banko akcijos kotiruojamos „Nasdaq“ Vilniaus biržos Oficialiajame prekybos sąraše.

Top