Lietuvos bankas: rezidentų indėliai ir paskolos jiems augo, tačiau kreditai įmonėms mažėjo

Augo tiek rezidentų, tiek valdžios sektoriaus bei verslo indėliai kredito įstaigose. Suteiktos paskolos ūgtelėjo tik gyventojams ir valdžios sektoriui.indeliai

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 114,5 mln. – iki 23,2 mlrd. Eur mėnesio pabaigoje. Valdžios sektoriaus, namų ūkių ir ne finansų bendrovių indėliai padidėjo atitinkamai 64,9 mln., 51,0 mln. ir 6,1 mln., o finansų sektoriaus indėliai sumažėjo 7,5 mln. Eur.

Šių sektorių indėliai mėnesio pabaigoje sudarė atitinkamai 2,2 mlrd., 14,3 mlrd., 6,3 mlrd. ir 453,2 mln. Eur (žr. 1 pav.); Lietuvos namų ūkių ir ne finansų bendrovių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo atitinkamai 50,0 mln. ir 12,0 mln. – iki atitinkamai 10,4 mlrd. ir 5,7 mlrd. Eur; kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo 17,8 mln. – iki 20,5 mlrd. Eur.

Paskolos Lietuvos namų ūkiams ir finansų sektoriui padidėjo atitinkamai 61,8 mln. ir 6,5 mln., o paskolos ne finansų bendrovėms ir valdžios sektoriui sumažėjo atitinkamai 46,1 mln. ir 4,5 mln. Eur.

Mėnesio pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 10,2 mlrd., 1,2 mlrd., 8,8 mlrd. ir 363,6 mln. Eur (žr. 2 pav.); kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams padidėjo atitinkamai 57,3 mln., 

Top