Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose ūgtelėjo

Bendra indėlių kredito įstaigose suma - daugiau nei 23 mlrd. eurų. Tačiau kredito įstaigų paskolos sumažėjo 300 mln. eurų.
rezidentu indeliai

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2019 m. liepos mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso duomenis, kurie rodo, kad: Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 306,7 mln. – iki 23,1 mlrd. Eur mėnesio pabaigoje. Ne finansų bendrovių, namų ūkių , valdžios ir finansų sektorių indėliai padidėjo atitinkamai 164,9 mln., 77,7 mln., 62,4 mln. ir 1,7 mln. Eur.

Šių sektorių indėliai mėnesio pabaigoje sudarė atitinkamai 6,2 mlrd., 14,1 mlrd., 2,2 mlrd. ir 394,0 mln. Eur (žr. 1 pav.); Lietuvos ne finansų bendrovių ir namų ūkių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 144,1 mln. ir 60,6 mln. – iki atitinkamai 5,6 mlrd. ir 10,2 mlrd. Eur. Kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį sumažėjo 0,3 mln. – iki 20,3 mlrd. Eur.

Paskolos Lietuvos ne finansų bendrovėms, finansų ir valdžios sektoriams sumažėjo atitinkamai 66,4 mln., 7,9 mln. ir 3,8 mln., o paskolos namų ūkiams padidėjo 77,8 mln. Eur.

Mėnesio pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 8,6 mlrd., 1,2 mlrd., 369,8 mln. ir 10,1 mlrd., Eur (žr. 2 pav.); kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams padidėjo atitinkamai 59,2 mln., 6,2 mln. ir 12,5 mln. – iki atitinkamai 8,1 mlrd., 733,4 mln. ir 1,2 mlrd. Eur.

 

 

  • Kreditai be registracijos mokesčio
  • Pirmas kreditas nemokamai
  • Pigūs kreditai visą parą
Top