Snoras po bankrutavimo sugeneravo 947 mln. pajamų, iš kurių daugiau nei pusę sudaro pajamos iš paskolų

Po Snoro likvidavimo 2011 metais ir jo perdavimo bankroto administratoriui 97 mln. eurų buvo išleista jo administravimo išlaidoms. Tačiau per tą laikotarpį bankas sugeneravo 947 mln. eurų pajamų iš kreditų ir su jų pardavimu susijusių lėšų, grąžintų paskolų iš kitų finansinių įstaigų, ilgalaikio ir finansinio turto.

investicijis grafikas2

2011 metų pabaigoje bankrutavusio ir likviduojamo banko „Snoras“ administravimui, neskaičiuojant išmokų kreditoriams, išleista daugiau kaip 97 mln. eurų, iš kurių daugiau kaip pusė lėšų skirta konsultantams ir bankroto administratoriui.

Per visą „Snoro“ bankroto administravimo laiką (nuo 2011 metų gruodžio iki 2018 metų pabaigos) jo išlaidos siekė 97,3 mln. eurų, iš kurių 57,32 mln. eurų išmokėta konsultantams ir bankroto administratoriui, nurodoma naujausioje „Snoro“ veiklos ataskaitoje kreditoriams.

Su banko veika susiję mokėjimai per šį laikotarpį siekė 39,98 mln. eurų, iš kurių 21,658 mln. eurų teko su darbuotojais susijusioms išlaidoms, 7,152 mln. eurų – ryšių ir IT išlaidoms, 5,049 mln. eurų – patalpų išlaikymo išlaidoms.

„Snoras“ savo kreditoriams iki 2018 metų pabaigos išmokėjo 834,696 mln. eurų, iš kurių 831,972 mln. eurų išmokėta antruoju kreditorių eilėje esančiam Indėlių draudimo fondui, o 2,724 mln. eurų – banko darbuotojams, kurie yra pirmos eilės kreditoriai.

Per visą „Snoro“ administravimo laikotarpį bankas gavo iš viso 947,013 mln. eurų pajamų, iš kurių 506,986 mln. eurų teko su paskolomis ir jų pardavimu susijusioms lėšoms, 217,67 mln. eurų – susigrąžintoms lėšoms iš finansinių įstaigų, 56,183 mln. eurų – finansiniam turtui, 63,075 mln. eurų – ilgalaikiam ir kitam turtui.

„Snoro“ turto grynoji apskaitinė vertė 2018 metų pabaigoje buvo 33,794 mln. eurų, iš kurių 20,526 mln. eurų teko paskoloms, o 11,689 mln. eurų – nekilnojamajam turtui.

Top