Pasitraukimas iš kredito unijų bus lengvesnis

Išeinantis kredito unijos narys gauna tokią grąžinamo pajinio įrašo sumą, kuri sumažinta atsižvelgiant į unijos nuostolius. Siūloma į aplinkybes įtraukti ir bendrus nuostolius ir privalomąjį rezervą.

102030


Dabar atsiskaitant su kredito unijos nariu, jam grąžinama pajinio įnašo suma yra proporcingai sumažinama atsižvelgiant į unijos nuostolius. Siūloma, kad grąžinami pajai būtų mažinami atsižvelgiant ne tik į šią aplinkybę, bet ir įvertinus bendrus nuostolius bei privalomąjį rezervą.

Tokių Kredito unijų įstatymo pataisų antradienį ėmėsi Seimas. Jas parengė Biudžeto ir finansų komiteto nariai „socialdarbietis“ Andrius Palionis ir „valstietis“ Valius Ąžuolas.

„Tai dėlto, kad lankstumą padidinti kredito unijų ir konkurencingumą rinkoje (...) nes kai kuriuose rajonuose unijos yra vienintelės teikiančios bankines paslaugas, daugelis bankų skyrius uždarinėja“, – pristatydamas pataisas sakė V. Ąžuolas.

Anot jo, nauja tvarka leistų su pajininkais elgtis korektiškiau. „Jeigu unija daug metų dirbo pelningai ir išeidamas pajininkas išsineša pajų, viskas gerai – jam tas įnašas nesumažėja.

Bet jeigu unija vienerius metus dirba nuostolingai ir pajininkas nori išeiti, tuo metu jam pajus sumažinamas – gaunasi kaip bausmė, kad išeina ne tais metais. Tai yra neteisinga. Todėl norime, kad skaičiuotų ne vienerių metų veiklos rezultatus, o kelerių metų“, – BNS aiškino V. Ąžuolas.

Kredito unijų privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas sudaromas iš šių įstaigų pelno atskaitymų. Jie yra privalomi ir negali būti mažesni kaip 90 proc. paskirstytinojo pelno, iki privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas ir atsargos kapitalas sudarys ne mažiau 9/10 unijos nuosavo kapitalo.

Privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas kredito unijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu gali būti panaudojamas tik unijos veiklos nuostoliams padengti.

Top