Panaikinta Rokiškio kredito unijos licencija

Dėl Rokiškio kredito unijos reorganizavimo ir prijungimo prie Anykščių kredito unijos Lietuvos banko valdybą atšaukė licenciją. Reorganizavimo darbus planuojama pabaigti iki birželio pabaigos.

raudona kortele

Šis nutarimas įsigalioja nuo Rokiškio kredito unijos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos.

Jau pasirašytas perdavimo ir priėmimo aktas tarp Anykščių ir Rokiškio kredito unijų, kurio pagrindu po reorganizavimo veiksiančiai Anykščių kredito unijai perduotas Rokiškio kredito unijos turtas, teisės ir pareigos.

Visus reorganizavimo veiksmus planuojama užbaigti iki š. m. birželio 30 d., todėl prašoma atšaukti Rokiškio kredito unijos licenciją.

Top