Kredito unijos suteikė daugiau nei 5 mln. EUR paskolų ūkininkams ir ūkio bendrovėms

Didžioji pinigų dalis skirta žemės ūkio paskirties įrenginiams atnaujinti. Vidutinė tokios paskolos vertė dažniausiai nėra didelė - kiek daugiau nei 30 tūkst. eurų. Tačiau kredito unijoms teko finansuoti ir projektus iki 3 mln. eur.

tractor 385681 640

2019-05-28 Kaunas. Lietuvos centrinei kredito unijai (LCKU)  priklausančios 48 kredito unijos išlieka vienu iš svarbiausių verslo finansavimo šaltinių daugeliui Lietuvos ūkių. Pirmąjį 2019 m. ketvirtį išduotos 193, 5,11 mln. EUR vertės naujos paskolos žemės ūkio veiklai finansuoti, o per 2018 m. iš viso išduota 33,24 mln. EUR vertės naujų žemės ūkio paskirties paskolų. Dažniausiai kredito unijose ūkininkai skolinasi ūkio pastatams bei įrangai atnaujinti (40% paskolų), žemės ūkio paskirties žemei įsigyti (23%), apyvartinėms lėšoms (12%) bei transporto priemonėms (11%), 5-6 metų laikotarpiui. Iš viso LCKU priklausančios kredito unijos šiuo metu yra išdavusios  daugiau nei 300 mln. EUR vertės paskolų. LCKU priklausančios kredito unijos kredituodamos ūkininkus aktyviai bendradarbiauja su  UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ (ŽŪPGF), suteikiančia paskolų ir lizingo garantijas ūkininkams, neturintiems pakankamai įkeičiamo turto ir galimybių kurti ir plėtoti verslą, modernizuoti savo ūkius bei įmones. 2018 m. LCKU priklausančios kredito unijos suteikė daugiau nei 100 paskolų su ŽŪPGF garantijomis, kurių vertė siekė apytiskliai 8 mln EUR.

„Nors vidutinė žemės ūkio paskirties paskolos vertė nėra didelė - apytiksliai sudaro 33 000 EUR, kredito unijos finansuoja ir kur kas didesnius – 0,5-1 mln. EUR, o kartu su LCKU ir iki 3 mln. EUR., vertės projektus. Visuose Lietuvos regionuose veikiančios kredito unijos daugeliui ūkių lieka patraukliausiu ir arčiausiai esančiu partneriu: nemažai ūkininkų brangina asmeninį santykį su jų poreikius gerai suprantančiais kredito unijų vadybininkais“,- sako LCKU valdybos pirmininkas ir administracijos vadovas Mindaugas Vijūnas.

LCKU priklausančių kredito unijų paslaugomis dažniausiai naudojasi smulkieji ir vidutiniai Lietuvos ūkiai, įgyvendinantys ES lėšomis finansuojamus ūkio atnaujinimo projektus, įsigydami žemės ūkio paskirties žemę, transporto priemones, apyvartinėms lėšoms. Žemės ūkio paskirties paskolos reikšmingą dalį sudaro regionuose veikiančiose: Telšių kredito unijoje „Germanto lobis“, Panevėžio, Šilutės, Jurbarko, Anykščių, Kėdainių krašto kredito unijose.

„Ūkininkai yra labai lojalūs: kai kurie mūsų paslaugomis naudojasi 10-15 metų, o mes stengiamės kuo geriau suprasti jų poreikius ir galimybes. Žemės ūkio verslas dažnai sunkiai nuspėjamas, todėl stengiamės būti lankstūs: klientams susidūrus su sunkumais – visada randame būdų savo klientams išeiti iš susidariusios padėties, o klientai už tai atsilygina lojalumu. Geriausias mūsų darbo įvertinimas- klientai rekomenduojantys mus savo draugams, artimiesiems“,- sako Panevėžio kredito unijos valdybos pirmininkas ir administracijos vadovas Kazimieras Antanynas.

Pasak Prienų kredito unijos administracijos vadovo Rimanto Slavinsko, net ir stiprios unijos dažnai nėra pajėgios patenkinti stambėjančio ūkio poreikių, todėl stambieji ūkiai ilgainiui finansavimo ima dairytis ir bankuose, tačiau mažesnes finansavimo galimybes unijos sprendžia iki minimumo sumažindamos formalumus, kuo greičiau priimdamos sprendimus.

„Daugelis ūkininkų skolinasi pavasarį, apyvartinių lėšų trūkumui padengti. Paskolos apyvartinėms lėšoms paprastai imamos 1-3 m. laikotarpiui. Džiugina ir vis dažniau pasitaikantys stambesni projektai: pavyzdžiui automatizacijos projektus įgyvendinantys pažangūs pieno ūkiai. Mūsų unijoje klientai skolinasi nuo 50 000 iki beveik 1 mln. EUR,“- sakė R. Slavinskas.

Top