Kreditų akcija - pirmas kreditas nemokamai

Kredito įstaigose ūgtelėjo Lietuvos rezidentų laikomi indėliai bei paskolos

Paviešinti kovo mėnesio finansų įstaigų duomenys rodo, kad padidėjo ne tik kreditų įstaigose laikomi indėliai, tačiau stebimas padidėjimas ir vienadieniuose indėliuose, kreditų įstaigų paskolose, valdžios paskolos mažėjo. Namų ūkiams skirtos būsto įsigijimo paskolos ir vartojimo kreditai taip pat padidėjo. 

kovo men rezidentu pinigai kredito istaigose

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 152,4 mln. – iki 22,5 mlrd. Eur mėnesio pabaigoje. Namų ūkių, ne finansų bendrovių, finansų ir valdžios sektorių indėliai padidėjo atitinkamai 65,4 mln., 59,1 mln., 27,7 mln. ir 0,2 mln. Eur. Šių sektorių indėliai mėnesio pabaigoje sudarė atitinkamai 13,7 mlrd., 6,1 mlrd., 625,5 mln. ir 2,0 mlrd. Eur.

Lietuvos namų ūkių ir ne finansų bendrovių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo atitinkamai 46,7 mln. ir 34,5 mln. – iki atitinkamai 9,8 mlrd. ir 5,6 mlrd. Eur; kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo 72,8 mln. – iki 20,0 mlrd. Eur. Paskolos Lietuvos namų ūkiams, finansų sektoriui ir ne finansų bendrovėms padidėjo atitinkamai 49,6 mln., 20,1 mln. ir 6,4 mln., o paskolos valdžios sektoriui sumažėjo 3,3 mln. Eur. Mėnesio pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 9,7 mlrd., 1,2 mlrd., 8,6 mlrd. ir 387,1 mln. Eur.

Kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti ir vartojimui padidėjo atitinkamai 48,7 mln. ir 1,9 mln., o paskolos kitiems tikslams sumažėjo 1,0 mln. – iki atitinkamai 7,9 mlrd., 657,1 mln. ir 1,2 mlrd. Eur .

 

 

  • Kreditai be registracijos mokesčio
  • Pirmas kreditas nemokamai
  • Pigūs kreditai visą parą
Top