Kredito reitingas: kas ketvirtas lietuvis negali gauti paskolos

Kredito reitingas tai vienas iš svarbiausių rodiklių, suteikiančių kreditoriams informaciją apie skolininko gebėjimą įvykdyti finansinius įsipareigojimus. Kreditai.INFO atliktas tyrimas atskleidžia, kad mokumo situacija šalyje išties grėsminga - net kas ketvirtas (26%) 34 metų amžiaus lietuvis turi žemiausią kredito reitinga, kuris iš principo užkerta kelią gauti bet kokią paskolą.

kredito reitingas 34

Kredito reitingas nustatomas įvertinus asmens kreditų istoriją, tai yra turėtus ir turimus finansinius įsipareigojimus bei mokėjimų istoriją. Vertinant mokėjimų istoriją reikšmingi visi įvykiai susiję su prisiimtų finansinių įsipareigojimų grąžinimu laiku ir pagal nustatytą grafiką. Pažymėtina, kad kiekvienas skolos atidėjimo, mokėjimo vėlavimo atvejis turi neigiamos įtakos bendrai asmens kredito istorijai, tuo tarpu laiku ir sklandžiai pagal nustatytus grafikus vykdomi finansiniai įsipareigojimai turi teigiamą įtaką asmens kredito istorijai.

Įvertinus asmens kredito istoriją, asmuo priskiriamas vienai iš 5 rizikos klasių (A,B,C,D,E). Turimas kredito reitingas atspindi asmens patikimumą, tai yra gebėjimą laiku ir tinkamai vykdyti ateityje prisiimtus finansinius įsipareigojimus. Šiuo rodikliu naudojasi ne tik bankai, smulkiųjų vartojimo kreditų bendrovės, bet ir kitos įmonės, pavyzdžiui, mobiliojo ryšio operatoriai.

Kreditai.INFO atlikto kreditingumo vertinimo metu buvo vertinami 34 metų amžiaus grupei priklausančių asmenų 2019 m. kovo mėnesio duomenys, pagal kriterijų – asmenų tikimybė atsiskaityti su kreditoriais per 90 ir daugiau dienų. Nustatyta, kad šiai amžiaus grupei priklausančių asmenų pasiskirstymas pagal penkias rizikos klases buvo sekantis:

  • A rizikos klasę, kai tikimybė, kad gali vėluoti atsiskaitymai sudaro 0 – 0,45 proc., ir yra laikoma, kad asmenų patikimumas yra aukštas bei jiems gali būti taikomos labai palankios kredito suteikimo ar prekių, paslaugų įsigijimo išsimokėtinai sąlygos, sudarė 0 proc., nes nei vienas iš tiriamųjų neatitiko šio rodiklio;
  • B rizikos klasę, kai tikimybė, kad gali vėluoti atsiskaitymai sudaro 0,45 – 1,7 proc., ir yra laikoma, kad asmenų patikimumas yra aukštesnis, nei vidutinis ir jiems gali būti taikomos palankios kredito suteikimo ar prekių, paslaugų įsigijimo išsimokėtinai sąlygos, sudarė 55 proc. visų 34 metų amžiaus grupės asmenų;
  • C rizikos klasę, kai tikimybė, kad gali vėluoti atsiskaitymai sudaro 1,7 – 5 proc., ir yra laikoma, kad asmenų patikimumas yra vidutinis bei jiems gali būti taikomos standartinės galimybės kredito suteikimo ar prekių, paslaugų įsigijimo išsimokėtinai sąlygos, sudarė 14 proc.;
  • D rizikos klasę, kai tikimybė, kad gali vėluoti atsiskaitymai sudaro 5 – 21,5 proc., šiuo atveju yra laikoma, kad asmenų patikimumas yra žemas ir iš jų gali būti pareikalauta papildomų užtikrinimo priemonių kredito suteikimui ar prekių, paslaugų įsigijimui išsimokėtinai, sudarė 5 proc.;
  • E rizikos klasę, kai tikimybė, kad gali vėluoti atsiskaitymai sudaro 21,5 – 100 proc., ir yra laikoma, kad asmenys negali vykdyti įsipareigojimų, ir kai kreditoriams nerekomenduojama suteikti kredito ar prekių, paslaugų įsigijimo išsimokėtinai, sudarė net 26 proc. visų 34-čių.

Atliktos analizės duomenys parodo, kad dauguma žmonių laiku vykdo prisiimtus finansinius įsipareigojimus, bet deja net 26% asmenų jau yra susigadinę savo kredito reitingą. Taip pat pabrėžtina, kad tiriamos amžiaus grupės asmenų aukščiausias kredito reitingas yra B. Kaip galima matyti iš aukščiau pateikto grafiko, manocreditinfo.lt duomenimis, nei vienas 34 metų asmuo (0%) Lietuvoje neturi aukščiausio A klasės reitingo.

Tikėtina, kad atsakingo požiūrio į skolinimosi trūkumą pirmiausiai lemia menkas finansinis raštingumas, perdėtai optimistinis požiūris vertinant savo ateities perspektyvas, negebėjimas tinkamai numatyti ir įsivertini galimas rizikas bei jų pasekmes.

Top