Stabiliai augant paskolų portfeliui augo ir Šiaulių banko pelnas

Banko pelnas 2018 metais buvo didesnis daugiau nei 70% lyginant su 2017 metais. Pernai buvo uždirbtas rekordinis pelnas, kreditų portfelio didėjimas ir iš to atsiradęs pajamų didėjimas.

grafikas

„2018 metai buvo pažymėti reikšmingais pasiekimais – uždirbtas rekordinis grynasis pelnas, nuoseklus tvarių pajamų didėjimas, stabilus paskolų portfelio augimas. Rezultatus gerinti pavyko atsižvelgiant ir operatyviai reaguojant į klientų poreikius bei gerinant paslaugų kokybę“, – pranešime teigė Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Šiaulių banko grupės grynosios palūkanų pajamos pernai padidėjo 9,9 proc. iki 62,826 mln. eurų, grynosios paslaugų ir komisinių pajamos – 29,6 proc. iki 14,199 mln. eurų, o tik banko – atitinkamai išaugo 14,7 proc. iki 55,298 mln. eurų ir 30,8 proc. iki 13,913 mln. eurų.

Grupės pelnas iš valiutos prekybos išaugo 43,5 proc. iki 6,931 mln. eurų, pelnas iš vertybinių popierių prekybos smuko 3 kartus iki 962 tūkst. eurų, pajamos, susijusios su kita grupės įmonių veikla, sumažėjo 38,2 proc. iki 6,516 mln. eurų, grynasis pelnas už parduotą materialųjį turtą sumenko 15,5 proc. iki 2,449 mln. eurų.

Teigiamos įtakos banko rezultatui turėjo subordinuotos paskolos vertės pokytis – sumažėjus skirtumui tarp Šiaulių banko akcijos kainos rinkoje ir akcijos buhalterinės vertės, opciono perkainojimas pernai davė 9,043 mln. eurų pelno (tik ketvirtąjį ketvirtį – 4,084 mln. eurų pelno). Pernai gruodį ERPB suteikta 20 mln. eurų nominalios vertės paskola buvo konvertuota į banko akcijas.

Grupės veiklos pelnas prieš vertės sumažėjimą pernai padidėjo 74 proc. iki 65,744 mln. eurų, o tik banko – 2,1 karto iki 60,109 mln. eurų. Pernai Šiaulių bankas iš antrinių įmonių gavo 4,619 mln. eurų dividendų – 39,9 proc. mažiau nei 2017 metais (7,681 mln. eurų).

Banko grupės ikimokestinis pelnas pernai padidėjo 45,9 proc. iki 58,001 mln. eurų, banko – 54,8 proc. iki 57,809 mln. eurų. Šiaulių banko grupės turtas pernai padidėjo 11,4 proc. ir gruodžio pabaigoje siekė 2,262 mlrd. eurų, tik banko turtas – 11,6 proc. iki 2,222 mlrd. eurų.

Grupės klientams suteiktų paskolų portfelis, kuris sudaro didžiąją turto dalį, pernai išaugo 14,9 proc. iki 1,262 mlrd. eurų, banko suteiktų paskolų portfelis – 14,7 proc. iki 1,265 mlrd. eurų. Anot Šiaulių banko, pernai pasirašyta daugiau kaip 700 mln. eurų vertės naujų kreditavimo sutarčių – 8 proc. daugiau nei 2017-aisiais.

Grupės finansinės nuomos gautinos sumos pernai  padidėjo 36,2 proc. iki 124,088 mln. eurų, banko – 36,4 proc. iki 123,969 mln. eurų. Šiaulių banko indėlių portfelis, kuris sudaro didžiausią įsipareigojimų dalį, pernai padidėjo 12 proc. iki 1,847 mlrd. eurų.

Banko grupės tipinės veiklos išlaidų ir pajamų santykis 2018 metais sudarė 42 proc., nuosavo kapitalo grąža siekė 22 proc., o eliminavus netipinę veiklą – viršijo 16 procentų.

Praėjusių metų pabaigoje ERPB valdė 26 proc., o „Invalda INVL“, Algirdas Butkus ir Gintaras Kateiva – po 5 proc. Šiaulių banko akcijų. Banko vadovai, kurių balsai pagal įstatymus skaičiuojami kartu, valdė 14,32 proc. akcijų.

Šiaulių banko akcijos kotiruojamos „Nasdaq“ Vilniaus biržos Oficialiajame prekybos sąraše.

Top