2019 sausio duomenys: indėliai kredito įstaigose sumažėjo

Lietuvos bankas pasidalino kredito ir kitų finansinių įstaigų balanso duomenimis. Pagal juos Lietuvos rezidentų bei namų ūkių indėliai kredito įstaigose mažėjo tiek paprastų, tiek vienadienių indėlių. Tačiau tiek būstui įsigyti, tiek vartojimo paskolų kiekis padidėjo.

skola

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį sumažėjo1 204,8 mln. – iki 22,1 mlrd. Eur mėnesio pabaigoje. Namų ūkių2 ir ne finansų bendrovių indėliai sumažėjo atitinkamai 345,4 mln. ir 91,3 mln., o valdžios ir finansų sektorių 3 indėliai padidėjo atitinkamai 215,8 mln. ir 16,1 mln. Eur. Šių sektorių indėliai mėnesio pabaigoje sudarė atitinkamai 13,5 mlrd., 6,1 mlrd., 2,0 mlrd. ir 587,6 mln. Eur (žr. 1 pav.);

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose

 

 

Lietuvos namų ūkių ir ne finansų bendrovių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį sumažėjo atitinkamai 372,9 mln. ir 42,4 mln. – iki atitinkamai 10,0 mlrd. ir 5,6 mlrd. Eur; kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo 49,8 mln. – iki 19,9 mlrd. Eur. Paskolos Lietuvos namų ūkiams ir ne finansų bendrovėms padidėjo atitinkamai 55,7 mln. ir 27,3 mln., o paskolos finansų ir valdžios sektoriams sumažėjo atitinkamai 29,4 mln. ir 3,8 mln. Eur. Mėnesio pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 9,7 mlrd., 8,6 mlrd. 1,2 mlrd., ir 397,0 mln. Eur (žr. 2 pav.);

Kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams

 

Kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti ir vartojimui padidėjo atitinkamai 50,1 mln. ir 7,5 mln., o paskolos kitiems tikslams sumažėjo 2,0 mln. – iki atitinkamai 7,8 mlrd., 685,7 mln. ir 1,2 mlrd. Eur (žr. 3 pav.).

Kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti ir vartojimui

 

 

  • Kreditai be registracijos mokesčio
  • Pirmas kreditas nemokamai
  • Pigūs kreditai visą parą
Top