Kreditų akcija - pirmas kreditas nemokamai

Bendras Lietuvos įmonių įsiskolinimas nesiekia nei pusės jų valdomo turto

Lietuvos verslo valdomas turtas beveik du kartus didesnis nei turimi finansiniai įsipareigojimai, tokius duomenis pateikia Lietuvos bankas (LB). LB duomenimis įmonės, kurios nepriskiriamos prie finansų įstaigų, praėjusiųjų metų pabaigoje valdė daugiau kaip 45 milijardu eurų turto, o jų turimi kreditai nesiekė ir dvidešimties milijardų eurų.

Verslas neskuba kreitptis dėl kredito

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2018 m. trečiojo ketvirčio finansinių sąskaitų duomenis. Išplatintame pranešime spaudai teigiama, kad ne finansų bendrovių finansinis turtas 2018 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje sudarė 45,7 mlrd. Eur ir daugiau nei du kartus viršijo skolą, kuri to pa ties laikotarpio pabaigoje siekė 19,5 mlrd. Eur. Skola, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėj o 11,7 proc., ir ji augo sparčiau negu finansinis turtas, kurio metinis augimas buvo 10,3 proc.

Ne finansų bendrovės daugiausia skolin o si vidaus rinkoje ir jų vidaus skola 2018 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje s udar ė 1 5 ,3 mlrd. Eur . Palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, vidaus skola išaugo 10,2 proc. Ne finansų bendrovių skola užsieniui per metus padidėj o 17,8 proc. ir to paties laikotarpio pabaigoje sudarė tik 4,2 mlrd. Eur.

Ne finansu bendroviu finansinis turtas

vidaus skola

 

 

  • Kreditai be registracijos mokesčio
  • Pirmas kreditas nemokamai
  • Pigūs kreditai visą parą
Top