Gavęs 20 mln. eurų pagal subordinuotą paskolą, Šiaulių bankas padidino įstatinį kapitalą

Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) bei vietos investuotojų valdomas Šiaulių bankas padidino įstatinį kapitalą 16,571 mln. eurų iki 174,211 mln. eurų. Juridinių asmenų registre gruodžio 13 dieną įregistruoti pakeisti banko įstatai, juose nurodant padidintą įstatinį kapitalą, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė Šiaulių bankas.

pinigai kalkuliatoriu

Šiaulių banko akcininkai rugsėjo 24 dieną pritarė įstatinio kapitalo didinimui išleidžiant 57,14 mln. paprastųjų vardinių akcijų. 0,29 euro nominalios vertės akcijų platinimo kaina buvo 0,35 euro, visas jas įsigijo ERPB, pasinaudodamas galimybe į akcijas konvertuoti bankui suteiktą 20 mln. eurų subordinuotą paskolą.

Artimiausiu metu (tikėtina, iki gruodžio 20 dienos) bus padaryti įrašai Šiaulių banko akcijų bendrojoje emisijos sąskaitoje „Nasdaq CSD“ depozitoriume ir akcijos bus įrašytos į ERPB vertybinių popierių sąskaitą. Šis momentas taip pat bus laikomas naujai išleistų akcijų įtraukimu į prekybą „Nasdaq“ Vilniaus biržoje. ERPB yra didžiausias Šiaulių banko akcininkas, konvertavus paskolą jo valdoma akcijų dalis išauga nuo 18,2 proc. iki 26 procentų.

Akcijų pateikimo ERPB dieną taip pat nustos galioti prieš daugiau nei 13 metų sudaryta ERPB, prekybos namų „Aiva“, bendrovės „Mintaka“ ir kitų susijusių banko akcininkų sutartis. Šiaulių banko akcijos kotiruojamos biržos Oficialiajame prekybos sąraše.

Top