„Faktoro“ ir EIF susitarimu Lietuvos įmonėms suteikiama kreditavimo pagalba

Pirmaujanti alternatyvi nebankinė verslo finansuotoja Lietuvoje bendrovė „Faktoro“ pasirašė garantijų sutartį su Europos investicijų fondu (EIF), kuria siekiama didinti vietos įmonių konkurencingumą.

Algirdas GutauskasNuotrauka: „Faktoro“ direktorius Algirdas Gutauskas © „Faktoro“

Susitarimas apima labai mažas, mažas ir vidutines įmones, socialines įmones, kultūros ir kūrybos sektorius, investicijas į energiją taupančius pastatus ir atsinaujinančiųjų išteklių energiją.

Su garantija, kuri remiama pagal programą „InvestEU“, „Faktoro“ išduos iki 55mln. eurų naujų paskolų ir taip palengvins galimybes gauti finansavimą daugiau kaip 800 Lietuvos įmonių. Be to, gavusi 1,9 mln. eurų subordinuotąją paskolą pagal programos „InvestEU“ investicijų į gebėjimų stiprinimą (CBI), „Faktoro“ galės dar labiau sutelkti dėmesį į paramą labai mažoms ir socialinėms įmonėms. Bendrovė „Faktoro“ yra pirmoji EIF partnerė Baltijos šalyse, kuri orientuojasi į socialinį verslą, daugiausia dėmesio skirdama pagyvenusių žmonių ir neįgaliųjų priežiūrai.

Didžioji dalis finansavimo pagal garantijų susitarimą bus skiriama iki 250 darbuotojų turinčioms įmonėms, kurių metinė apyvarta neviršija 50 mln. eurų, o balanso suma yra ne didesnė kaip 43 mln. eurų. Be to, į paramą gali pretenduoti mažos vidutinės kapitalizacijos ir mažos valstybinės įmonės. Konkrečiai „Faktoro“ užsitikrino 14 mln. eurų garantiją mikrokreditų iki 50 000 eurų portfeliui, skirtam reikalavimus atitinkančioms įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 10 darbuotojų ir kurių metinė apyvarta neviršija 2 mln. eurų.

Algirdas Gutauskas, „Faktoro“ direktorius, pabrėžė, kad garantija yra integracinio pobūdžio, nes leidžia suteikti finansavimą įmonėms, neturinčioms pakankamo užstato paskolai užtikrinti. Be to, finansavimas teikiamas geresnėmis kainodaros sąlygomis. A. Gutauskas taip pat pažymėjo mikrofinansavimo svarbą mažoms įmonėms, neturinčioms pakankamai lėšų užstatui, nes galimybė gauti finansavimą suteikiama nereikalaujant jokio užstato.

„Ši programa ypač svarbi įmonėms, kurioms labiau rūpi socialinis poveikis, o ne pelnas, pavyzdžiui, toms, kurios teikia gestų kalbos vertimo paslaugas arba sandėlius pertvarko į bendruomenės krepšinio aikšteles,“ – paaiškino A. Gutauskas. Jo teigimu, „Faktoro“ atlieka novatorišką vaidmenį Baltijos regione, užtikrindama garantijas socialinį verslumą skatinantiems projektams.

EIF vykdomosios direktorės Marjut Falkstedt  nuomone, susitarimas sudarytas laiku ir tikslingai. „Didžiuojamės galėdami paremti Lietuvos verslą papildomu finansavimu, – sakė M. Falkstedt. – Ypač vertingas yra „Faktoro“ įsipareigojimas skatinti socialinių įmonių augimą – tai visiškai atitinka ES tikslą remti iniciatyvas, kurios prisideda prie įtraukesnės ateities kūrimo.“

Įgyvendinant „InvestEU“ garantiją remiamasi „Faktoro“ patirtimi teikti paskolas pagal Europos garantijų fondo (EGF) garantiją, kuria siekiama palengvinti naują finansavimą įmonėms, susiduriančioms su ekonominiais COVID-19 pandemijos padariniais, ir Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programos (EaSI) garantijų priemonę, didinančią labai mažų įmonių galimybes gauti finansavimą.

Top