„Kreda“ grupė skelbia pirmojo metų ketvirčio rezultatus

14 kredito unijų jungianti „Kreda“ grupė stiprino savo kapitalo ir likvidumo pozicijas ir gerino veiklos rezultatus. Neaudituotais duomenimis augo tiek grupės turtas, tiek pelnas.

kreda logo be sloganNuotrauka: © Kreda

Remiantis neaudituotais pirmojo 2024 m. ketvirčio finansiniais rezultatais, „Kreda“ grupės turtas sudarė 513,8 mln. eurų ir augo 12 proc., lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2023 m., kuomet siekė 459,8 mln. eurų. Grupės pelnas, lyginant su 2023 m. atitinkamu laikotarpiu, didėjo ir pasiekė 1,3 mln. eurų. Pagrindinės priežastys, leidusios auginti rezultatus – aktyvus verslo skolinimasis ir laiku priimti finansavimo sprendimai. 

Verslas skolinosi aktyviau

Bendras konsoliduotas paskolų portfelis 2024 m. pirmąjį ketvirtį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, augo 15 proc. – paskolų portfelio suma pasiekė 422,7 mln. eurų. Labiausiai augo paskolos žemės ūkiui (23 proc. augimas) ir smulkiam bei vidutiniam verslui (21 proc. augimas). Tuo tarpu NT rinkos aktyvumas šių metų pirmąjį ketvirtį, kaip ir buvo prognozuota, lėtėjo, būsto pardavimo sandorių skaičius išliko žemumose, o būsto įperkamumas išliko žemiausiame lygyje nuo 2010 metų. Nepaisant stabtelėjusios NT rinkos, „Kreda“ unijų grupei pavyko toliau auginti būsto paskolų portfelį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, būsto paskolų portfelis išaugo 7 proc.

Pirmąjį 2024 m. ketvirtį paskolų portfelis išliko kokybiškas. Atsižvelgiant į atnaujintas makroekonomines prognozes, šiuo laikotarpiu buvo suformuota papildomai 1,1 mln. eurų atidėjinių – tiek pat kiek ir 2023 m. pirmąjį ketvirtį (2024 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje bendrieji atidėjiniai paskoloms sudarė 6,6 mln. eurų). Neaudituotais „Kreda“ unijų grupės duomenimis, grupės kapitalas sudarė 48,82 mln. eurų ir buvo 21 proc. didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu pernai (2023 m. pirmąjį ketvirtį grupės kapitalas sudarė 40,4 mln. eurų). „Kreda“ unijų grupės kapitalo pakankamumo rodiklis pirmojo ketvirčio pabaigoje buvo 18,1 proc. ir viršijo minimalų priežiūrinio reikalavimo dydį (14,9 proc.). Neaudituotais duomenimis, kredito unijų grupės padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis sudarė 264,9 proc. ir viršijo nustatytą priežiūrinį normatyvą daugiau kaip 2 kartus. 

Palūkanų pajamos pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 9,7 mln. eurų (43 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai), o grynosios palūkanų pajamos buvo atitinkamai 21 proc. didesnės, lyginant su atitinkamu laikotarpiu 2023 m.

„Kreda“ grupės valdybos pirmininkas Mindaugas Raipa komentavo, jog, kaip ir buvo prognozuota, vėstant ekonomikai, pirmąjį šių metų ketvirtį gyventojai būstui skolinosi atsargiau, tačiau finansavimo poreikis iš verslo ir ūkio subjektų ir toliau išliko stabilus. 

„Pirmąjį šių metų ketvirtį siūlėme daugiau individualizuotų finansavimo sprendimų verslui, išlaikėme patrauklias indėlių palūkanas, daug dėmesio skyrėme pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijai. Teikiame skaidrias ir aukštos kokybės paslaugas, todėl užtikriname, kad mūsų veikloje būtų laikomasi visų teisės aktų, lėšų kilmė būtų aiški, o piniginės operacijos atliekamos greitai ir laikantis įstatyminių reikalavimų. Stabilus augimas patvirtina, jog mūsų pasirinkta kryptis – tiesioginis bendravimas, kokybiškos paslaugos, kiekvieno nario poreikių išsiaiškinimas ir ilgalaikių santykių puoselėjimas – yra teisinga“, – kalbėjo M. Raipa. 

Patrauklesnės skolinimosi galimybės 

Jungtinei centrinei kredito unijai „Kreda“ pasirašius sutartį su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) dėl skatinamosios finansinės priemonės „Portfelinės garantijos 3“, netrukus grupės unijos pradės teikti finansavimą smulkiam bei vidutiniam verslui su portfeline valstybės garantija. Jungtinei centrinei kredito unijai „Kreda“ šiai priemonei įgyvendinti skirta 18,6 mln. eurų. – tiek paskolų ji galės suteikti su valstybės pagalba per ateinančius ketverius metus. Suteiktų paskolų lėšos galės būti skirtos investicijoms, apyvartinėms lėšoms finansuoti. Didžiausia galima paskolos suma – 1,875 mln. eurų. Tikimasi, kad ši priemonė leis dar labiau padidinti „Kreda“ grupės unijų konkurencingumą ir sudarys grupės nariams galimybę skolintis palankesnėmis sąlygomis. 

2023-aisiais vyravęs kainų neapibrėžtumas žemės ūkio sektoriuje kėlė nemažai iššūkių ūkininkams, todėl, kaip ir prognozuota, jau šių metų pirmąjį ketvirtį pastebėtas poreikio apyvartinėms lėšoms augimas. „Kreda“ grupės suteiktų paskolų portfelis žemės ūkiui pirmąjį šių metų ketvirtį, lyginant su 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu, buvo 23 proc. didesnis ir sudarė 83 mln. eurų. 

Indėliai vis dar išlieka patraukli alternatyva kitoms investicijoms

Šių metų pirmajame ketvirtyje grupės indėlių portfelis augo 4,5 proc.. Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, jis buvo 10,1 proc. didesnis, o bendra konsoliduota grupės indėlių suma, įskaitant ir lėšas einamosiose sąskaitose, sudarė 447,5 mln. eurų. Augimą nulėmė augę indėliai iš juridinių asmenų, tuo tarpu mažmeniniai indėliai išliko praėjusių metų lygyje. 

Skatindamos aktyviau rinktis terminuotuosius indėlius, kai kurios „Kreda“ grupės kredito unijos už 12 mėnesių trukmės indėlius ir toliau siūlo aukštas palūkanas, siekiančias 4–4,5 proc. Svarbu atkreipti dėmesį, kad kol kas palūkanos už indėlius unijose išlieka vienos aukščiausių rinkoje, tačiau, keičiantis EURIBOR palūkanų normoms, rinkoje jau pastebima jų mažėjimo tendencija. Kol kas indėliai vis dar išlieka patraukli ir saugi alternatyva kitoms investicijoms, generuojanti priimtiną grąžą. „Kreda“ grupės kredito unijose saugomi indėliai iki 100 tūkst. eurų yra apdrausti VšĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ draudimu įstatymų numatyta tvarka, todėl ši taupymo priemonė yra laikoma viena saugiausių. 

Prioritetinės šių metų kryptys

„Prioritetinės šių metų kryptys – smulkaus ir vidutinio verslo, įskaitant ūkininkus, finansavimo poreikių užtikrinimas bei buvimas finansiniu tarpininku, dalyvaujant Lietuvos ir Europos Sąjungos teikiamose finansavimo priemonėse, skirtose verslumo skatinimui ir ūkio plėtrai. Mums ypač svarbu atitikti mūsų narių, ypač smulkaus ir vidutinio verslo, finansavimo poreikius, užtikrinti, jog verslą laiku pasiektų apyvartinės lėšos ar lėšos, būtinos investicijoms. Mūsų siekis būti patikimu finansų partneriu kiekvienam mūsų kredito unijų grupės nariui atsispindi mūsų teikiamose paslaugose ir produktuose“, – kalbėjo M. Raipa. 

Jungtinė centrinė kredito unija (JCKU) – perspektyvi ir ambicinga centrinė unija Lietuvoje, administruojanti „Kreda“ unijų grupę, susikūrusi 2018 m. sausio 2 d., ir vienijanti 14 ilgametės patirties turinčių kredito unijų. JCKU – tai kooperatiniais pagrindais suorganizuota, juridinių asmenų kredito unijų įregistruota kredito unija, veikianti pajinio kapitalo pagrindu. 2024-aisiais Kreda“ grupės turtas viršijo 500 mln. eurų.

Top