Bankas „Bigbank“ išleidžia naujas neužtikrintas subordinuotąsias obligacijas su 7 proc. palūkanomis

Bankas „Bigbank“ šiandien paskelbė apie naują viešą obligacijų siūlymą Lietuvoje, Estijoje ir Latvijoje, kurio bendra apimtis – nuo 3 iki 10 mln. eurų. Investuotojai gali pasirašyti „Bigbank“ dešimties metų trukmės neužtikrintas subordinuotąsias obligacijas su 7 proc. metine palūkanų norma, mokama kas ketvirtį.

bigbank blog logoNuotrauka: © Bigbank

Pasirašymo laikotarpis prasideda šiandien, gegužės 14 d., ir baigiasi gegužės 24 d. Siekdamas užsitikrinti likvidumą ir galimybę laisvai prekiauti obligacijomis „Bigbank“ ketina įtraukti obligacijas į Baltijos šalių obligacijų sąrašą Talino „Nasdaq“ biržoje.

Bankas „Bigbank“ toliau sparčiai auga tiek būsto, tiek verslo paskolų rinkose. Dabartinis obligacijų platinimas yra antrasis įmonės 30 mln. eurų vertės obligacijų programos etapas. Jo tikslas yra sustiprinti ir optimizuoti grupės kapitalo struktūrą. „Planuojame iš obligacijų emisijų gautas pajamas panaudoti papildomai kredito rizikai, kylančiai dėl grupės įmonių ir būsto paskolų portfelio augimo Baltijos šalyse padengti, taip pat norminiams kapitalo reikalavimams įvykdyti", – aiškina „Bigbank“ valdybos pirmininkas Martinas Läntsas.

„Nustatydami obligacijų palūkanų normą atsižvelgėme į tai, kad rinkose tikimasi nedidelio palūkanų normos mažėjimo. „Bigbank“ turi labai diversifikuotą paskolų portfelį, kurį sudaro paskolos būstams, vartojimo paskolos, įmonių lizingo produktai, taip pat įmonių plėtros ir investicinės paskolos. Esame gerai valdomas ir šiuolaikiškas bankas. Savo indėlininkams visada mokėjome vienas didžiausių rinkoje palūkanas, teikėme konkurencingus paskolų produktų pasiūlymus, o pastaraisiais metais investuotojams skyrėme jau tris obligacijų emisijas, kurių bendra apimtis siekė 40 mln. eurų“, – sako M. Läntsas.

Daugiau kaip 30 metų veikiantis bankas „Bigbank“ yra Estijos kapitalo valdomas komercinis bankas. 2024 m. kovo 31 d. banko balanso suma siekė 2,5 mlrd. eurų, o akcininkų nuosavas kapitalas – 243,5 mln. eurų. Bankas veikia 9 šalyse, turi 151 tūkst. aktyvių klientų ir daugiau nei 500 darbuotojų. Kredito reitingų agentūra „Moody's“ „Bigbank“ banko indėliams užsienio ir vietos valiuta suteikė BAA3 reitingą pagal ilgalaikių reitingų skalę ir Prime-3 reitingą pagal trumpalaikių reitingų skalę.

Pagrindinės viešo obligacijų siūlymo sąlygos

Šiandien prasidėjusios viešosios prekybos metu „Bigbank“ siūlo iki 3 000 neužtikrintų subordinuotųjų obligacijų, kurių pavadinimas yra „Bigbank subordinated bond 24-2034“. Kiekvienos obligacijos nominalioji vertė – 1 tūkst. eurų, išpirkimo data – 2034 m. gegužės 29 d. su fiksuotomis 7 proc. metinėmis palūkanomis, mokamomis kas ketvirtį. Tuo atveju, jei norinčių įsigyti obligacijų būtų daugiau, „Bigbank“ turi teisę padidinti siūlymo apimtį iki 10 tūkst. obligacijų ar atšaukti perteklinę obligacijų siūlymo dalį.

Obligacijų pasirašymo laikotarpis prasideda šiandien, 2024 m. gegužės 14 d., 10.00 val. ir baigsis 2024 m. gegužės 24 d., 15.30 val. Obligacijų siūlymas bus skirtas mažmeniniams ir profesionaliems investuotojams Lietuvoje, Estijoje ir Latvijoje.

Subordinuota obligacija yra neužtikrintas „Bigbank“ įsiskolinimo įsipareigojimas investuotojui. Obligacijų subordinavimas reiškia, kad „Bigbank“ likvidavimo arba bankroto atveju visi su subordinuotomis obligacijomis susiję reikalavimai turės sulaukti termino ir bus patenkinti tik visiškai patenkinus visus nesubordinuotais pripažintus reikalavimus pagal galiojančius įstatymus. Išsamią informaciją galima rasti prospekte ir prospekto santraukoje. 

Svarbiausias šio siūlymo tikslas – sustiprinti grupės kapitalo struktūrą ir užsitikrinti stabilią prieigą prie papildomo kapitalo, kuris leistų finansuoti „Bigbank“ strateginiame plane numatytą grupės biudžetą ir augimą.

Už obligacijas gautos įplaukos taip pat gali būti panaudotos „Bigbank“ išleistų neužtikrintų subordinuotų obligacijų išankstiniam išpirkimui, su sąlyga, kad „Bigbank“ turės teisę išpirkti tokias obligacijas anksčiau laiko laikantis obligacijoms taikomų sąlygų.

Antrosios emisijos prospektas (įskaitant jo priedą), obligacijų sąlygos ir prospekto santrauka yra paskelbti ir juos galima atsisiųsti elektroniniu formatu „Bigbank“ interneto svetainėje https://investor.bigbank.eu/lt  ir Finansų priežiūros tarnybos interneto svetainėje https://www.fi.ee. Be to, antrosios serijos prospekto santraukos ir galutinių obligacijų siūlymo sąlygų vertimus į lietuvių, anglų ir latvių kalbas elektroniniu formatu galima gauti „Bigbank“ interneto svetainėje https://investor.bigbank.eu/lt.

Prieš investuojant į „Bigbank“ neužtikrintas subordinuotas obligacijas, kviečiame jus išsamiai susipažinti su prospektu ir siūlymo sąlygomis, kad aiškiai suvoktumėte galimas rizikas ir naudą, susijusią su sprendimu investuoti į vertybinius popierius ir, jei būtina, pasitartumėte su ekspertu.

Svarbi informacija

Šis pranešimas yra vertybinių popierių reklama, kaip apibrėžta 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 2017/1129/ES ir nėra pasiūlymas parduoti „Bigbank“ neužtikrintas subordinuotas obligacijas ar raginimas įsigyti subordinuotas obligacijas. Kiekvienas investuotojas sprendimą, ar investuoti, turėtų priimti tik remdamasis prospekte (įskaitant jo priedą) pateikta informacija, antrojo platinimo prospekto ir obligacijų sąlygų santrauka, taip pat galutinėmis antrojo platinimo sąlygomis. Finansų priežiūros institucijos išduotas prospekto patvirtinimas nėra laikomas rekomendacija įsigyti „Bigbank“ neužtikrintų subordinuotų obligacijų.

Subordinuotoji obligacija yra neužtikrintas „Bigbank“ skolinis įsipareigojimas prieš investuotoją. Obligacijų subordinacija reiškia, kad likvidavus arba bankrutavus „Bigbank“, visi reikalavimai, kylantys iš subordinuotųjų obligacijų, taps vykdytini ir bus tenkinami tik po to, kai bus visiškai patenkinti visi pagal galiojančius teisės aktus pripažinti nesubordinuoti reikalavimai. Išsami informacija pateikiama prospekte ir prospekto santraukoje.

Top