2024 m. kovo mėn. Lietuvos ir euro zonos paskolų ir indėlių palūkanų normų palyginimas

Lietuvos bankas skelbia mūsų šalies ir kitų euro zonos šalių kredito įstaigų (bankų, kredito unijų) paskolų ir sutarto termino (terminuotųjų) indėlių palūkanų normų palyginimą 2024 m. kovo mėn. duomenimis.

10eur 293721Asociatyvi nuotrauka iš pixabay.com

Į paveikslus įtrauktos tos euro zonos šalys, kurių duomenys skelbiami Europos Centrinio Banko (ECB) interneto svetainėje. Išsamią informaciją rasite ECB duomenų portale.

ECB paskelbtos euro zonos šalių kredito įstaigų paskolų ir sutarto termino indėlių naujų susitarimų1 palūkanų normos2 euro zonos rezidentams rodo, kad:

  • nuo 2023 m. gruodžio iki 2024 m. kovo mėn. iš visų euro zonos palūkanų vidurkių didėjo tik paskolų vartojimui palūkanų vidurkis;
  • paskolų būstui įsigyti ir ne finansų bendrovėms palūkanų normos kito nežymiai, o namų ūkiams vartojimui ir kitiems tikslams didžiausios palūkanos euro zonoje sumažėjo daugiau kaip 2 proc. punktais;
  • 2024 m. kovo mėn. Lietuvoje namų ūkiams siūlomos didžiausios palūkanos už ilgesnius nei 2 m. indėlius;
  • tiek Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų paskolų ne finansų bendrovėms palūkanų normos, tiek šių palūkanų normos vidurkis euro zonoje per 3 mėn.3 sumažėjo atitinkamai 0,01 ir 0,05 proc. punkto – iki 6,40 ir 5,1 proc. Dėl palūkanų mažėjimo Lietuva iš antros vietos nusileido į trečią ;
  • Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų paskolų namų ūkiams būstui įsigyti palūkanų normos per 3 mėn. padidėjo 0,05 proc. punkto – iki 5,67 proc., tačiau šių palūkanų normų vidurkis euro zonoje sumažėjo 0,24 proc. punkto ir sudarė 3,77 proc. Lietuva išliko trečioje vietoje;
  • Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų paskolų namų ūkiams vartojimui palūkanų normos per 3 mėn. sumažėjo 0,02 proc. punkto – iki 9,66, šių palūkanų normų vidurkis euro zonoje padidėjo 0,12 proc. punkto – iki 7,82 proc. Lietuva iš penktos vietos pakilo į ketvirtąją;
  • tiek Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų paskolų namų ūkiams kitiems tikslams palūkanų normos, tiek šių palūkanų normų vidurkis euro zonoje per 3 mėn. sumažėjo atitinkamai 0,39 ir 0,03 proc. punkto – iki 7,61 ir 5,25 proc. Lietuva tarp euro zonos šalių išlaiko antrąją vietą pagal palūkanų normų dydį;
  • ne finansų bendrovių sutarto termino indėlių Lietuvoje veikiančiose kredito įstaigose palūkanų normos per 3 mėn. padidėjo 0,04 proc. punkto – iki 3,45, šių palūkanų normų vidurkis euro zonoje sumažėjo 0,04 proc. punkto – iki 3,68 proc. Lietuva pagal palūkanų normų dydį pakilo iš keturioliktos į dvyliktą vietą;
  • namų ūkių sutarto termino indėlių Lietuvoje veikiančiose kredito įstaigose palūkanų normos ir šių palūkanų normų vidurkis euro zonoje per 3 mėn. sumažėjo atitinkamai 0,07 ir 0,13 proc. punkto – iki 3,46 ir 3,16 proc. Lietuva tarp euro zonos šalių nusileido dviem pozicijomis – į šeštąją vietą.

1 Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos ar indėlio palūkanų norma, ir sutartis esamų paskolų ar indėlių, kurių sąlygos yra persvarstytos. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito. Nauji indėlių susitarimai neapima automatinio esamų indėlių sutarčių sąlygų persvarstymo.

2 Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

3 Lyginami 2023 m. gruodžio ir 2024 m. kovo mėn. duomenys.

Top