Po Lietuvos banko patikrinimo UAB „SME Bank“ skirtos poveikio priemonės

Prasižengusiam bankui skirtas įspėjimas, 170 tūkstančių eurų bauda, viešas paskelbimas ir įpareigojimas pašalinti trūkumus iki numatytos datos.

stop 634941 640Asociatyvi nuotrauka iš pixabay.com

Nustatyta, kad bankas padarė pažeidimų kredito rizikos valdymo srityje.

Priimdama sprendimus skolinti, UAB SME Bank neužtikrino, kad būtų laikomasi teisės aktuose nustatytų skolininko kreditingumo vertinimo reikalavimų: skolininkų vertinimo modeliai turėjo reikšmingų trūkumų, renkamų duomenų nepakako siekiant tinkamai įvertinti paskolos kredito riziką, nebuvo kaupiama informacija, kurios pagrindu turėjo būti priimti sprendimai suteikti paskolą, nevertintos skolininkų galimybės grąžinti lėšas, nebuvo pagrįsti sprendimai suteikti paskolas, neatitinkančias banko kreditavimo standartų.

Sudaręs paskolos sutartis, bankas neužtikrino skolininkų nuolatinės finansinės ir ekonominės būklės, sutartinių įsipareigojimų vykdymo stebėsenos, paskolų užtikrinimo priemonių vertės kontrolė neatitiko teisės aktų reikalavimų. Banko naudotas tikėtinų kredito nuostolių vertinimo modelis neatitiko teisės aktų reikalavimų.

Be to, UAB SME Bank neužtikrino patikimos ir tinkamai veikiančios vidaus kontrolės sistemos: kredito rizikos dydis ir limitų sistema nebuvo tinkamai nustatyti, su šia sritimi susiję vidaus aprašai turėjo trūkumų.

Taip pat bankas neužtikrino, kad iš sudaromų sandorių kylanti rizika būtų laiku pastebėta, tinkamai įvertinta ir sumažinta. Daugeliu atvejų vidaus tvarkos aprašai buvo pernelyg abstraktūs, atskirais atvejais nebuvo suderinti su faktine banko veikla ir neužtikrino, kad būtų įgyvendinami teisės aktuose įtvirtinti reikalavimai. 

Bankas nebuvo parengęs informacijos atskleidimo politikos, audito komiteto veikla buvo netinkama, o veiklos funkcijų perdavimo procesas vykdytas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Banke nebuvo užtikrintas tinkamas atlygio politikos įgyvendinimas.

Lietuvos bankas, įvertinęs, kad UAB SME Bank dalį pažeidimų pašalino ir ėmėsi priemonių, kad jie nepasikartotų ateityje, už 5 pažeidimus skyrė 170 tūkst. Eur baudą, už 2 – įspėjimą ir nurodė likusius teisės aktų pažeidimus bei veiklos trūkumus pašalinti iki 2024 m. kovo 31 d. 

Top