„Luminor“ banko antrasis ketvirtis: veiklos rodikliai gerėjo

„Luminor“ bankas paskelbė 2023 metų antrojo ketvirčio rezultatus, kurie atspindi pagerėjusią banko finansinę padėtį ir aukštą paskolų portfelio kokybę – neveiksnių paskolų dalis bendrajame paskolų portfelyje liko ties 1,2 proc. riba.

Luminor signAsociatyvi nuotrauka iš pixabay.com

 

Antrasis ketvirtis išsiskyrė sumažėjusia naujų paskolų paklausa, šiek tiek mažėjo indėlių suma – taip klientai reagavo į vyraujančią ekonomikos aplinką ir išaugusias bazines palūkanų normas. „Luminor“ dėmesio centre ir toliau išliko klientų lūkesčiai bei pagalba jų siekiant. 

Bankas antrajame ketvirtyje išplėtė mažmeninės bankininkystės produktų pasiūlą, padidino terminuotųjų indėlių palūkanas, taip pat plėtė aktyvių klientų bazę ir dar padidino būsto paskolų portfelį. Verslo bankininkystės padalinys išliko pirmaujančiu įmonių skolos vertybinių popierių emisijų organizatoriumi Baltijos šalyse.  „Luminor“ antrajame ketvirtyje gavo daugiau grynųjų palūkanų pelno ir padidino veiklos efektyvumą, atitinkamai pagerindamas grynojo pelno rodiklį.

„Luminor“ antrąjį ketvirtį didino investicijų į IT sistemas apimtis ir sustiprino IT ūkio valdymą  ¬– šie procesai bus tęsiami ir toliau. Aktyvėjančią banko veiklą aplinkosaugos, socialinės atsakomybės bei valdysenos (ESG) srityje įvertino Latvijos įmonių tvarumo ir atsakomybės institutas. 

Per antrąjį ketvirtį „Luminor“ uždirbo 53,2 mln. eurų. Grynasis pelnas, palyginti su tuo pačiu 2022 metų laikotarpiu, padidėjo 81 proc., jo augimą lėmė smarkiai padidėjusios grynosios palūkanų pajamos. Efektą lėmė išaugusios bazinės palūkanos, daugelį metų laikytos itin žemame lygyje.

Gerokai išaugusios investicijos į IT sistemas bei procesus lėmė, kad banko veiklos sąnaudos padidėjo 72 proc. Taip pat buvo padidinta atidėjinių neveiksnioms paskoloms suma bei atidėjiniai būsimoms mokesčių sąnaudoms, susijusioms su Lietuvoje įvestu laikinuoju palūkanų pajamų mokesčiu bankams. 

Nepaisant šių aplinkybių, banko veiklos efektyvumas per ketvirtį pagerėjo. Palyginti su 2022 metų antruoju ketvirčiu, banko sąnaudų ir pelno santykis išaugo 7 procentiniais punktais ir sudarė 55,5 proc., o metinė kapitalo grąža siekė 12,8 proc. „Luminor“ likvidumo ir kapitalo pozicijos išlieka stiprios, o kapitalo pakankamumo rodiklis laikotarpio pabaigoje siekė 22,9 proc. 

„Luminor“ banko generalinis direktorius Peteris Bosekas: 
„2023 metais turime aiškų tikslą – didinti banko potencialą ir galimybes efektyviai veiklai bei navigacijai esamoje makroekonominėje aplinkoje, neprarandant dėmesio klientų patirčiai ir lūkesčiams. Antrame ketvirtyje mes buvome gerame kelyje – sėkmingai įgyvendinome investicijų programą, didindami veiklos efektyvumą ir stiprindami likvidumo ir kapitalo pozicijas. Manau, kad ilgalaikėje perspektyvoje, Baltijos šalių ūkiai išliks stiprūs ir mes naujus metus pasitiksime pasitikintys savimi. „Luminor“ sieks ir toliau gerinti savo klientų ir mūsų namų rinkų ekonominę padėtį bei skatinti augimą, taip pat išlaikyti finansinę drausmę, vykdyti savo įsipareigojimus ir laikytis griežtos rizikos valdymo politikos.“

 „Luminor“ banko Lietuvoje vadovas Andrius Načajus: 
„Baltijos šalių ūkiai demonstruoja pavydėtiną atsparumą neapibrėžtumo, nerimastingų žinių ir kintančių lūkesčių aplinkoje. Didelį darbą stabilizuojant ir nuraminant rinkas atlieka sėkmingai veikianti finansų sistema, užtikrinanti nenutrūkstamą kapitalo cirkuliaciją ekonomikoje. Antrasis ketvirtis „Luminor“ bankui buvo labai solidus tiek vykdant užsibrėžtus plėtros uždavinius, tiek išlaikant sveikus finansus. Tačiau iššūkiai niekur nedingo, todėl labai svarbu, kad juos pasitiktumėme turėdami kuo didesnį priemonių arsenalą. Sėkminga banko veikla ir aukštas likvidumo lygis į ateitį leidžia žvelgti ramiau“. 

Top