„Luminor“ bankas jau teikia garantijų kredito linijas su individualiomis INVEGOS garantijomis

Nuo šiol „Luminor“ bankas teikia garantijų kredito linijas, t. y. limitus, skirtus banko garantijoms teikti bei apmokėti kredito linijos lėšomis, su individualiomis INVEGOS garantijomis. Ką tai reiškia įmonėms?

Vytis ŽegužauskasNuotrauka: „Luminor“ banko Verslo klientų skyriaus vadovas Vytis Žegužauskas © „Luminor“

 Banko garantija veikia kaip priemonė, kuri padeda įmonės verslo partneriams ar konkurso skelbėjui užsitikrinti, kad bus tinkamai įvykdyti įsipareigojimai – tai galioja užtikrinant pateiktą pasiūlymą ar sutarties įvykdymą, apmokant už prekes ir paslaugas.

INVEGOS teikiamos individualios garantijos padeda išspręsti finansų įstaigoms nepakankamo ar nepatrauklaus užstato problemą ir leidžia lengviau gauti banko garantijas ir finansavimą jų apmokėjimui.

Dėl garantijų kredito linijos į „Luminor“ banką gali kreiptis smulkios, vidutinės ir didelės įmonės. Įvertinęs kliento poreikį, vykdomą projektą bei atitikimo kriterijus, bankas kreipiasi į INVEGĄ ir pateikia reikalingus dokumentus.

Maksimali INVEGOS suteikiamos garantijos suma smulkiajam ir vidutiniam verslui – 5 mln. eurų, didelėms įmonėms – iki 1,5 mln. eurų. Minimali garantijos suma – 5 tūkst. eurų. INVEGA garantuoja iki 80 proc. garantijų kredito linijos sumos, limito terminas – iki 36 mėn.

„Dėl INVEGOS garantijos už garantijų kredito linijas banko klientai, ypač tie, kurie susiduria su užstato trūkumu, turės daugiau finansinių instrumentų, padėsiančių plečiant savo veiklą, dalyvaujant konkursuose dėl užsakymų, užtikrinant užsakovui sutarties vykdymą bei savo darbų kokybę, mokėjimų atlikimą.

Tai yra svarbu šiandien, kai verslas išgyvena ne pačius ramiausius laikus, todėl nauji įrankiai suteikia daugiau galimybių surasti sprendimų įvairiose situacijose“, – sako „Luminor“ banko Verslo klientų departamento vadovas Vytis Žegužauskas.

Bendrai verslo imamos paskolos, kurioms prašoma valstybės garantijos (šiuo atveju – INVEGOS individualios garantijos), gali būti skiriamos tiek materialioms investicijoms (ilgalaikiam turtui pirkti, statyti, remontuoti ar rekonstruoti), tiek nematerialioms investicijoms (technologijoms perimti įsigyjant patentus, licencijas ar kitas nepatentuotinas technines žinias finansuoti). Taip pat paskolos gali būti skiriamos apyvartinėms lėšoms, reikalingoms paskolos gavėjo veiklos vykdymui finansuoti ar sutarties įvykdymo, pasiūlymo galiojimo ar avanso grąžinimo užtikrinimo garantijoms teikti ir apmokėti. Jos gali būti teikiamos trumpalaikio kredito ar kredito linijos forma.

Daugiau sužinoti apie INVEGOS individualias garantijas ir garantijų kredito linijas galite čia.

Top