Atnaujintos Vartojimo kredito teikimo gairės

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komitetas pritarė Vartojimo kredito teikimo gairių pakeitimams.

Lietuvos bankas logoNuotrauka: © Lietuvos bankas

Jais atsižvelgiama į Vartojimo kredito įstatymo pakeitimus ir naujausią Lietuvos banko vartojimo kredito rinkos dalyviams teiktą nuomonę dėl vartojimo kreditų rinkos reguliavimo (dėl mažas pajamas gaunančių asmenų liekančių pragyvenimo lėšų vertinimo, kokie duomenys ir (ar) dokumentai galėtų būti laikomi įrodymais dėl kredito limito (linijos) sutarties nutraukimo, įsipareigojimų pagal vartojimo kredito sutartis vykdymo atidėjimo, vartojimo kredito restruktūrizavimo taikymo sąlygų ir kt.), siaurinamas gairėse teiktas paaiškinimas dėl Vartojimo kredito įstatyme nustatytos išimties taikymo.

Gairių pakeitimo projektas buvo derintas su vartojimo kredito davėjais, tarpusavio skolinimo platformos operatoriais ir kitais suinteresuotaisiais subjektais. 

Top