Smulkųjį verslą neramina griežtėjančios kreditų suteikimo sąlygos

Naujausia Lietuvos Banko apklausa parodė, kad verslo įmonių elgsena atitinka šalyje vyraujančias augimo tendencijas. Vis daugiau įmonių intensyviai investuoja į plėtrą. Didėja įmonių, į plėtrą investuojančių savo lėšas, skaičius, tačiau atsiradus poreikiui skolintis, verslas susiduria su kreditų ribojimu iš bankų pusės.

verslui sunkiau išduodami kreditai apyvartinėms lėšomsAsociatyvi nuotrauka iš pixabay.com

Paskolos smulkiajam verslui auga

Kreditų, suteiktų verslo įmonėms, vertė 2017 m. išaugo 641 mln. Eur, kas sudarė 7,4 proc. augimą per metus. Labiausiai augo paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui – 10,4 proc., tuo tarpu kreditų, suteiktų stambioms verslo įmonėms vertė išaugo tik 4,4 proc. ir 2017 m. pabaigoje siekė 5,1 mlrd. Eur. 2017 m. bankų veiklos ataskaitos duomenys rodo, kad paskolų verslui sektorius yra gyvybingas ir paskolų, ypač suteikiamų smulkiam ir vidutiniam verslui, apimtys didėja, tačiau verslas teigia kad paskolą gauti yra sudėtinga.

Įmonės susiduria su skolinimosi apribojimais

Lietuvos banko atlikta apklausa parodė, kad beveik pusė apklausoje dalyvavusių įmonių mano, kad šiuo metu skolinimasis verslui yra iš dalies arba visiškai apribotas. Viena iš tokio ribojimo priežasčių – netinkamos bankų siūlomos finansavimo sąlygos. Lyginant su praėjusio pusmečio apklausos rezultatais, kreditavimo ribojimus jaučiančių įmonių skaičius išaugo 7 proc. Nors bankų veiklos ataskaita rodo, kad verslo sektoriuje paskolos vidutinėms ir smulkioms įmonėms augo labiausiai, tačiau būtent smulkus ir vidutinis verslas apklausos rezultatų duomenimis labiausiai pajuto kreditavimo sąlygų sugriežtėjimą.

Beveik 25 proc. įmonių šį pusmetį kreipėsi į bankus ir kitas kredito įstaigas dėl naujos paskolos suteikimo arba esamos paskolos sąlygų keitimo. Ir nors procentinė įmonių, besikreipiančiųjų dėl kreditavimo, dalis nepasikeitė, tačiau lyginant su praėjusiu pusmečiu, gerokai išaugo atmestų prašymų skaičius. Atmesta buvo 7 proc. daugiau prašymų, lyginant su praėjusiu pusmečiu – iš viso, beveik penktadalis. Apie 40 proc. mažų įmonių, kurios kreipėsi į bankus dėl kredito, prašymai buvo atmesti. Tuo tarpu stambių įmonių sektoriuje buvo atmesti tik 5 proc. prašymų. Pagrindinės prašymų atmetimo priežastys ir toliau išlieka tos pačios – prasta įmonių finansinė būklė. Dėl šios priežasties buvo atmesta 30 proc. prašymų.

Verslas investuoja į įrengimus

Daugiau nei pusė apklausoje dalyvavusių įmonių (51 proc.) nurodė, kad skolinasi įrengimams ir transporto priemonėms įsigyti. Šiam tikslui besiskolinančių įmonių skaičius išaugo 7 proc. lyginant su praėjusiu pusmečiu. Tuo tarpu skolinimasis paslaugoms pirkti sumažėjo 10 proc. Dažniausiai įrengimams ir transportui pirkti skolinasi gamybos ir paslaugų įmonės (69 proc. ir 61 proc.). Taip pat ryški tendencija, kad įrengimams ir transportui įsigyti dažniausiai skolinasi stambios įmonės (55 proc.). Šiam tikslui skolinasi tik 39 proc. mažų įmonių. Įmonių, dalyvavusių apklausoje nuomone, bankai ir kitos kredito įstaigos vis dar didžiausią reikšmę teikia įmonės finansinei būklei ir esamam įsiskolinimo dydžiui. Per mažas dėmesys skiriamas įmonės dydžiui, augimo potencialui ir bendradarbiavimo su kreditoriumi trukmei.

Verslo plėtrą finansuoja vidaus ištekliais

44 proc. apklaustų įmonių teigia, kad planuodamos verslo plėtrą pirmiausia remsis vidaus ištekliais ir jais planuoja padengi 80-100 proc. plėtrai reikalingų lėšų. Tokių įmonių skaičius lyginant su praėjusiu pusmečiu išaugo 7 proc. Dauguma savo lėšų investuoti planuojančių įmonių dirba prekybos srityje. Mažiausiai galimybių vidiniais resursais finansuoti plėtrą turi gamybinę veiklą vykdančios įmonės.

Apklausa parodė, kad kriptovaliutų, kaip finansavimo priemonės, populiarumas ateityje turėtų augti. Beveik 5 proc. apklausų įmonių nurodė, kad savo veiklai finansuoti naudojasi kriptovaliutomis. Dar 6 proc. įmonių nurodė, kad planuoja pradėti naudotis kriptovaliutomis arba didinti naudojimosi kriptovaliutomis apimtis. Tokia finansavimo priemonė yra populiariausia didelėse ir prekybos veiklą vykdančiose įmonėse.

Apie 40 proc. įmonių planuoja pradėti verslo plėtrą ir beveik pusė reikalingų lėšų turėtų būti skiriama įrengimams atnaujinti. Tačiau, kaip parodė apklausos duomenys, investicijas stabdo nepalankūs lūkesčiai dėl ateities perspektyvų. Šią priežastį, kaip pagrindinę įvardijo beveik pusė plėtros neplanuojančių įmonių. Didžiausią tokių įmonių dalį sudaro mažos ir prekybos veiklą vykdančios įmonės.

Top