„Bigbank“ išleidžia naują neužtikrintų subordinuotų obligacijų seriją su 8 proc. palūkanomis

Šiandien skaitmeninių banko paslaugų tiekėjas Europos rinkose „Bigbank“ paskelbė apie naują viešą 2 lygio subordinuotų obligacijų siūlymą Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.

bigbank blog logoNuotrauka: © Bigbank

Siūlymo vertė sudaro 5 mln. eurų pagal ankstesnę 35 mln. eurų obligacijų programą. Investuotojai gali įsigyti „Bigbank“ neužtikrintų subordinuotų obligacijų dešimčiai metų su 8 proc. metinėmis palūkanomis, mokamomis kas ketvirtį.

Obligacijų siūlymo  laikotarpis prasideda šiandien ir tęsis iki vasario 10 d. Siekdamas užsitikrinti likvidumą ir galimybę laisvai prekiauti obligacijomis „Bigbank“ ketina įtraukti obligacijas į Baltijos šalių obligacijų sąrašą Talino „Nasdaq“ biržoje.

„Neaudituotais duomenimis, „Bigbank“ grynasis pelnas 2022 metais buvo rekordinis – siekė 33,7 mln. eurų, indėlių portfelio apimtis išaugo 52 proc., o paskolų – 50 proc. Norime ir toliau sparčiai didinti paskolas būstui ir įmonėms. Papildomą kapitalą iš obligacijų pasiūlymo panaudosime grupės augimui finansuoti, kaip numatyta mūsų strateginiame plane“, – sako „Bigbank“ valdybos pirmininkas Martin Länts.

Pernai metų rugsėjį banko vykdyto viešo obligacijų siūlymo apimtis buvo viršyta daugiau nei du kartus, todėl bankas pasinaudojo galimybe padidinti emisijos apimtį nuo 10 mln. iki 20 mln. eurų. Į obligacijas investavo daugiau nei 1600 investuotojų. Viršijus dabartinės emisijos apimtis, t.y. jei norinčių įsigyti obligacijų būtų daugiau, „Bigbank“ turės teisę padidinti emisijos apimtį iki 15 mln. eurų, t.y. iki 15 000 obligacijų. 

„Bigbank“ paskolų portfelis yra įvairus: jį sudaro būsto ir vartojimo paskolos privatiems vartotojams, verslo plėtros ir investicinės paskolos“, – pažymi M. Länts ir priduria, jog yra požymių, kurie nusako, kad infliacija mažėja, tad dešimčiai metų fiksuota 8 proc. palūkanų norma – tai finansinė priemonė, apie kurią verta pagalvoti norint investuoti santaupas.

Įgyvendindamas naują strategiją „Bigbank“ per ateinančius penkerius metus planuoja padidinti privačių ir verslo paskolų portfelį tiek natūralaus augimo būdu, tiek pasitelkęs galimus įsigijimus. Anot M. Länts, siekdamas plėsti savo klientų bazę bankas ketina be paskolų siūlyti ir kasdienes banko paslaugas. Atliepiant numatytus tikslus, banko klientams jau nuo praeitų metų gruodžio mėnesio yra išduodamos VISA kreditinės kortelės.

Komercinis bankas „Bigbank“ veiklą pradėjo Estijoje, o 2022 metais paminėjo 30-ąsias savo veiklos metines. 2021 metais bendras turtas viršijo vieną milijardą eurų. 2022 m. rugsėjo 30 d. banko balanso suma buvo 1,5 mlrd. eurų, akcininkų nuosavybės dalis sudarė 199 mln. eurų. Bankas per „Nasdaq“ sistemą savo 2022 m. ketvirtojo ketvirčio ir visų metų neaudituotus rezultatus paskelbs 2023 vasario 28 d., o audituotą 2022 m. metinę ataskaitą – kovo 10 d. 

Bankas veikia devyniose šalyse, turi 126 000 aktyvių klientų ir beveik 500 darbuotojų.

Liepos 1 d. kredito reitingų agentūra „Moody’s“ suteikė „Bigbank“ banko indėliams užsienio ir vietos valiuta ilgalaikėje reitingų skalėje Baa3 reitingą ir Prime-3 reitingą trumpalaikėje reitingų skalėje.  

Pagrindinės viešo obligacijų siūlymo sąlygos

Šiandien pradėto viešo obligacijų platinimo metu „Bigbank“ siūlo iki 5 000 neužtikrintų subordinuotų obligacijų „EUR 8.00 Bigbank subordinated bond 23-2033“, kurių kiekvienos nominali vertė 1000 eurų ir kurių išpirkimo terminas 2033 m. vasario 16 d. ir fiksuotos 8 proc. palūkanos, mokamos kas ketvirtį. Tuo atveju, jei norinčių įsigyti obligacijų būtų daugiau, „Bigbank“ turi teisę padidinti siūlymą iki 15 000 obligacijų. „Bigbank“ taip pat turi teisę atšaukti perteklinę obligacijų siūlymo dalį. Neužtikrintos subordinuotos obligacijos siūlomos už 1000 eurų kainą už vnt. 

Obligacijų siūlymo laikotarpis prasideda šiandien, 2023 m. sausio 31 d. 10:00 val. ir baigiasi 2023 m. vasario 10 d. 15:30 val. Pasiūlymas skirtas mažmeniniams ir instituciniams investuotojams Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.

„Bigbank“ pateikė prašymą Talino „Nasdaq“ biržai dėl subordinuotų obligacijų įtraukimo į Baltijos šalių obligacijų biržos prekybos sąrašą. Numatoma, kad obligacijos į prekybos sąrašą bus įtrauktos apie 2023 m. vasario 17 d. 

Subordinuota obligacija yra neužtikrintas „Bigbank“ įsiskolinimo įsipareigojimas investuotojui. Obligacijų subordinavimas reiškia, kad „Bigbank“ likvidavimo arba bankroto atveju visi su subordinuotomis obligacijomis susiję reikalavimai turės sulaukti termino ir bus patenkinti tik visiškai patenkinus visus nesubordinuotais pripažintus reikalavimus pagal galiojančius įstatymus. Išsamią informaciją rasite prospekte ir prospekto santraukoje.

Svarbiausias šio siūlymo tikslas – sustiprinti grupės kapitalo struktūrą ir užsitikrinti stabilią prieigą prie papildomo kapitalo, kuris leistų finansuoti „Bigbank“ strateginiame plane numatytą grupės biudžetą ir augimą. 

Bendrovė iš obligacijų emisijos gautas įplaukas ketina panaudoti papildomai kredito rizikai, kylančiai dėl grupės verslo ir būsto paskolų portfelio augimo Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, apdrausti ir tam, kad įvykdytų papildomus įstatymuose numatytus 2 lygio  (angl. Tier 2) kapitalo reikalavimus.

Už obligacijas gautos įplaukos taip pat gali būti panaudotos „Bigbank“ išleistų neužtikrintų subordinuotų obligacijų išankstiniam išpirkimui, su sąlyga, kad „Bigbank“ turės teisę išpirkti tokias obligacijas anksčiau laiko laikantis obligacijoms taikomų sąlygų. 

Prospektas ir prospekto santrauka paskelbti „Bigbank“ tiklalapyje ir juos galima atsisiųsti elektroniniu formatu iš: https://investor.bigbank.eu ir finansų priežiūros institucijos tinklapio: https://www.fi.ee. Be to, prospektas, prospekto santrauka ir jų vertimai į estų, latvių ir lietuvių kalbas prieinami ir biržos informacinėje sistemoje. „Bigbank“ neužtikrintų subordinuotų obligacijų sąlygos taip pat paskelbtos ir jas galima atsisiųsti elektroniniu formatu iš „Bigbank“ tinklalapio: https://investor.bigbank.eu

Prieš investuojant į „Bigbank“ neužtikrintas subordinuotas obligacijas, kviečiame jus išsamiai susipažinti su prospektu ir siūlymo sąlygomis, kad aiškiai suvoktumėte galimas rizikas ir naudą, susijusią su sprendimu investuoti į vertybinius popierius ir, jei būtina, pasitartumėte su ekspertu.

Top