Tvarių investicijų plėtros skatinimas: kompensuos paskolos palūkanas įmonėms, diegiančioms energijos vartojimo efektyvumo sprendimus

Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA) įsteigta KŪB "Tvarių investicijų plėtros skatinimas" (TIPS) pasirašė bendradarbiavimo sutartį su nacionaline plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) dėl paskolų palūkanų kompensavimo verslo subjektams.

VIPAlogoNuotrauka: © Vipa

Palūkanų kompensavimo priemonė skirta smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams, kuriems nuo 2020 m. sausio 1 d. buvo suteikta TIPS paskola ir paskolos sutartis paraiškos vertinimo metu yra galiojanti.

„TIPS platforma teikia finansavimą projektams, kurie dėl didesnės rizikos ar nepriimtinų finansavimo sąlygų bankiniame sektoriuje finansavimo, tikėtina, negautų. Paskolos palūkanų kompensavimas įmonėms, investuojančioms į energijos efektyvumo priemonių diegimą ir atsinaujinančių išteklių plėtrą, leis šias lėšas skirti kitiems verslo poreikiams“, – teigia VIPA Klientų aptarnavimo departamento vadovė Asta Gladkauskienė.

Pagal naująją sutartį palūkanos bus kompensuojamos ir tiems TIPS klientams, kurie jau pasirašė paskolos sutartis. Svarbu, kad paskolos sutartis nebūtų pasibaigusi ar nutraukta.

„Dalinis palūkanų kompensavimas yra viena iš tradicinių INVEGOS ilgalaikių verslo skatinimo ir pagalbos priemonių. Bendradarbiavimas su TIPS leis praplėsti mūsų klientų ratą ir palengvinti finansavimo naštą verslams, kurie planuoja tvarias investicijas“, – sako INVEGOS Priemonių valdymo skyriaus projektų vadovė Kristina Račkauskaitė-Liandzbergienė.

Dėl palūkanų kompensavimo įmonės turėtų kreiptis tiesiogiai į INVEGĄ. Kompensuojama iki 95 proc. nuo faktiškai sumokėtų palūkanų sumos, bet ne daugiau kaip 7 proc. metinių palūkanų. Maksimalus laikotarpis, už kurį gali būti kompensuojamos palūkanos, – 36 mėn. Pasirašius dotacijos sutartį, paskolos gavėjui nereikia teikti papildomų dokumentų. Kompensacijos apskaičiuojamos pagal informaciją, gaunamą iš finansų įstaigos.

Pagrindinis TIPS tikslas – investicijų, kurios gali padėti mažinti poreikį energijos ištekliams ir auginti jos vartojimo efektyvumą, taip sumažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, skatinimas. Tai gali būti tiek technologinių procesų bei įrenginių atnaujinimas siekiant energijos taupymo, tiek ir investicijos į pastatų modernizavimą, apšvietimo atnaujinimą, pažangias šildymo, kaitinimo, vėsinimo, vėdinimo sistemas, saulės elektrines ir kt. Platforma finansuoja iki 80 proc. projekto investicijų vertės iki 10 metų laikotarpiui.

Top