Suskubę iki metų galo, ūkininkai gali gauti valstybės paramą

Smulkaus ir vidutinio verslo bankas „SME Bank“ pasirašė sutartį su „Žemės ūkio paskolų garantijų fondu“ ir pradeda teikti paskolas ūkininkams, kuriems neigiamą įtaką daro besitęsiantis karas Ukrainoje. Ar suteikti valstybės kompensaciją, bus svarstoma ūkiams, kurie paraišką bankui pateiks iki metų pabaigos.

traktoriusAsociatyvi nuotrauka iš pixabay.com 

„Šiuo laikotarpiu nemaža dalis verslų susiduria su apyvartinių lėšų trūkumu, didelę įtaką tam turi atidedami mokėjimai, augančios energetikos kainos. Ne išimtis ir Lietuvoje veiklą vykdantys ūkiai, kuriems, be minėtų iššūkių, kasmet sąlygas diktuoja dar ir orai. Tad raginu ūkininkus kuo greičiau pasinaudoti kompensacijų galimybėmis ir paraiškas pateikti nedelsiant“, – sako „SME Bank“ vadovas Mantvydas Štareika.

Finansų eksperto teigimu, paskoloms skirti 31 mln. Eur. Jos gali būti naudojamos apyvartiniam kapitalui finansuoti tiems ūkio subjektams, kurie dėl Rusijos sukelto karo Ukrainoje, patiria verslo sunkumų. Tarkime, ūkiams ypač aktualu augančios elektros ir dujų kainos. Jeigu tokios išlaidos skaičiuojamos netiesiogiai, ūkininkai gali kreiptis kompensuoti trąšų gamybą, kurioje naudojamos dujos.

Ūkininkai, norėdami gauti lengvatinę paskolą, turėtų kreiptis į banką dėl finansavimo. Didžioji dalis, 70 proc., priemonės lėšų bus teikiamos ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba, kooperatinėms bendrovėms, užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu ar prekyba, bei ūkio subjektams, užsiimantiems akvakultūros produktų gamyba, savo pagamintų akvakultūros produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų produktų realizavimu. Likusi dalis – kitas veiklas vykdantiems ūkio subjektams.

„Svarbu pabrėžti, kad finansavimui gauti gali kreiptis ūkininkai, neturintys užstato. Maksimali paskolos suma siekia 500 tūkst. Eur, o finansavimo dydis nustatomas atsižvelgiant į keletą kriterijų. Tai – paskolos gavėjo vidutinė metinė apyvarta per pastaruosius trejus pasibaigusius ataskaitinius laikotarpius ir išlaidų gamtinėms dujoms bei elektros energijai dydis per 12 mėnesių, ėjusių prieš tą, kuomet pateikta paraiška“, – aiškina M. Štareika.

Siekiantys gauti kompensaciją, turi užpildyti paraišką ir pateikti finansinius dokumentus už paskutinius trejus metus ir paskutinį finansinį ketvirtį bei keletą kitų dokumentų. Jeigu ūkis atitinka bent vieną iš kriterijų, t. y., kritinio likvidumo rodiklis, atsargos yra mažesnės už nurodytą koeficientą ar nukrito daugiau kaip 10 proc., tuomet jis gali pretenduoti gauti paskolą. Paskolos teikiamos 72 mėnesiams, su galimybe grąžinimą atidėti 12 mėnesių.

Paskolos nėra teikiamos ūkio subjektams, 2022 m. gavusiems lengvatines paskolas pagal priemonę ūkio subjektams, patyrusiems sunkumų dėl COVID-19 pandemijos, taip pat taikomi kiti apribojimai dėl dalyvavimo programose, valstybės pagalbos sumų limitų ir ES taikomų sankcijų.

Top