UAB Best Finance - poveikio priemonės

Lietuvos bankas įmonėje aptiko šiurkščių ir sistemingų pažeidimų. Už juos Lietuvos bankas bendrovei skyrė 109 tūkst. Eur. baudą.

stop 634941 640Asociatyvi nuotrauka iš pixabay.com

Lietuvos bankas atliko mokėjimo įstaigos UAB Best Finance patikrinimą ir nustatė šiurkščių ir sistemingų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pažeidimų (kliento tapatybės nustatymo, operacijų stebėsenos, tarptautinių finansinių sankcijų ir ribojamųjų priemonių įgyvendinimo srityse), pažeidimų valdymo ir vidaus kontrolės srityje. Be to, bendrovė netinkamai apsaugojo klientų lėšas ir neužtikrino šios srities vidaus kontrolės, nevykdė Lietuvos banko duoto privalomo nurodymo

Taip pat nustatyta UAB Best Finance pažeidimų veiklos funkcijų perdavimo srityje, paskiriant darbuotojus, atsakingus už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, kitų šios srities valdymo trūkumų. Už šiuos pažeidimus skirtas įspėjimas. 

Už UAB Best Finance vadovų skyrimo procedūros pažeidimus skirta poveikio priemonė – viešas paskelbimas.

UAB Best Finance kreipėsi į Lietuvos banką su prašymu panaikinti mokėjimo įstaigos licenciją, leidusią teikti pinigų perlaidas. Lietuvos bankas patenkino šį prašymą, tačiau įvertino ir padarytus teisės aktų pažeidimus bei pritaikė poveikio priemones.

Top