Palankesnės sąlygos savivaldybių pastatų atnaujinimui: už 20 mln. Eur kompensuos iki 50 proc. paskolos sumos

Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) kviečia savivaldybes pasinaudoti galimybe gauti iki 50 proc. pastato modernizavimo projekto vertės kompensacinę subsidiją iš Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) administruojamo Modernizavimo fondo (MF), taip pat teikti paraiškas paskoloms iš VIPA Savivaldybių pastatų fondo (SPF).

VIPAlogoNuotrauka: © VIPA

Naujos kompensacinės subsidijos teikimo sąlygos galioja savivaldybėms, kurios sudarė sutartis dėl paskolos gavimo iš SPF nuo 2021 m. gruodžio 9 d. Finansavimas skiriamas padengti savivaldybių išlaidoms, kurios patirtos atnaujinant savivaldybei priklausantį viešąjį pastatą su sąlyga, kad kitai daliai išlaidų buvo suteikta SPF paskola.

„Galimybė gauti kompensaciją SPF priemone finansuojamiems projektams nėra nauja, tačiau pasikeitė finansavimo principas. Kompensacinė išmoka skiriama ne projekto pabaigoje, o lygiagrečiai su paskola, todėl sumažėja privalomos paskolos suma. Šių dviejų priemonių derinimas sudaro palankesnes sąlygas savivaldybėms ir leidžia neviršyti nustatytų skolinimo limitų“, – teigia VIPA Regioninės plėtros skyriaus vadovė Vaida Lauruševičienė.

Paraiškos kompensacinei išmokai priimamos APVA nuo 2022 m. rugpjūčio 4 d. Priemonei iš MF skirta 20 mln. eurų.

Keliami energinio efektyvumo reikalavimai

Pagal naują tvarką 50 proc. rangos darbų vertės yra finansuojama SPF paskola ir iki 50 proc. MF kompensacinė subsidija. Svarbu atkreipti dėmesį, kad norint gauti subsidiją, pastatas po renovacijos turi pasiekti ne žemesnę nei B energinio naudingumo klasę.

„Tikimės, kad ši priemonė savivaldybes ne tik paskatins sparčiau atnaujinti viešuosius pastatus, dar labiau padidinti energijos vartojimo efektyvumą, o kylant energijos kainoms leis taupyti viešąsias lėšas bei greičiau tapti nepriklausomiems nuo importuojamo kuro“, – sako APVA Modernizavimo fondo projektų grupės vadovė Agnė Markauskienė.

APVA ir VIPA kviečia teikti paraiškas

Savivaldybių pastatų fondas  – bendra Finansų ministerijos, Aplinkos ministerijos ir VIPA priemonė, finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Paskolos viešųjų pastatų atnaujinimo projektų įgyvendinimui teikiamos savivaldybių administracijoms, viešosioms įstaigoms, kurių savininkas yra savivaldybė, taip pat įmonėms, vykdančioms savivaldybės priskirtojo administratoriaus funkcijas ir energijos taupymo paslaugų teikėjams.

Paraiškos dėl paskolų savivaldybių pastatų modernizavimui teikiamos VIPA. Paraiškos kompensacinei subsidijai gauti teikiamos APVA iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

Top