Lietuvos banko kreditų unijų apžvalga

Pirmąjį šių metų ketvirtį didžiausi faktoriai veikę kredito unijų sektorių buvo žemės ūkio darbų sezono pradžia ir Rusijos sukeltas karas Ukrainoje.

ŪkisAsociatyvi nuotrauka iš pixabay.com

Dėl šių priežasčių mažėjo indėlių portfelis, o toliau augęs skolinimas kredito unijų sektoriui padėjo uždirbti beveik 3 mln. Eur pelno.

„Pirmojo ketvirčio rezultatai rodo tolesnį nuoseklų kredito unijų skolinimo augimą. Vis dėlto matome ir tam tikrą neapibrėžtumą, susijusį su geopolitine padėtimi ir jos neigiama įtaka ekonomikai. Dėl to svarbu tinkamai valdyti kredito riziką ir stiprinti kapitalą – tai turėtų būti artimiausio laikotarpio prioritetai“, – sako Lietuvos banko Bankų ir draudimo priežiūros departamento direktorė Renata Bagdonienė.

Aktyvus kredito unijų skolinimas lėmė 22 proc. didesnes grynąsias palūkanų pajamas ir 16,5 proc. didesnes grynųjų paslaugų bei komisinių pajamas, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, ir prisidėjo prie sektoriaus teigiamo finansinio rezultato – 2,8 mln. Eur pelno (51 kredito unija uždirbo 2,9 mln. Eur pelną, o 8 – patyrė 0,1 mln. Eur nuostolį) – 0,5 mln. Eur daugiau nei praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu. 

2022 m. pirmojo ketvirčio pabaigai kredito unijos buvo suteikusios beveik 830 mln. Eur paskolų, iš jų 611,9 mln. Eur – gyventojams ir 216,4 mln. Eur – juridiniams asmenims. Paskolų gyventojams portfelis padidėjo 13,4 mln. Eur (2,2 %), juridiniams asmenims – 17,1 mln. Eur (8,6 %). Visas paskolų portfelis išaugo 30,5 mln. Eur (3,8 %). Tiesa, apžvelgiamu laikotarpiu nuo 1,9 iki 2,2 proc. padidėjo ilgiau kaip 60 d. vėluojamų grąžinti paskolų apimtis, o neveiksnių paskolų dalis išaugo nuo 8,4 iki 8,7 proc.

Kredito unijų turtas aptariamu laikotarpiu sumažėjo 1,2 proc. ir sudarė 1,1 mlrd. Eur, arba 2,6 proc. bankų sektoriaus turto (tiek pat, kiek prieš metus). Tą lėmė 36,3 mln. Eur (12,3 %) – iki 259,5 mln. Eur – sumažėję neterminuotieji indėliai. Tuo tarpu terminuotųjų indėlių padaugėjo 3,6 mln. Eur (0,5 %) – iki 667,7 mln. Eur. Trūkstamų lėšų kredito unijos skolinosi iš centrinių kredito unijų, įsiskolinimas joms padidėjo daugiau kaip 11 mln. Eur (20,9 %) ir ketvirčio pabaigoje sudarė 64,7 mln. Eur.  

Pajinis kapitalas padidėjo 1,1 mln. Eur (1,7 %) ir ketvirčio pabaigoje sudarė 64,4 mln. Eur. Tvarūs pajai, kuriais gali būti dengiami kredito unijos patirti nuostoliai, padidėjo iki 63,1 mln. Eur, o jų dalis analizuojamo laikotarpio pabaigoje sudarė 98 proc. pajinio kapitalo. 

Visos – ir centrinės, ir atskiros – kredito unijos vykdė visus veiklos riziką ribojančius reikalavimus. Be finansinių paslaugų teikimo savo narėms, centrinės kredito unijos stebėjo ir tikrino jų prisiimamą riziką, pagal poreikį palaikė jų likvidumą. 

Šiuo metu Lietuvoje veikia trys kredito unijų grupės – Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) grupė, vienijanti 44 kredito unijas, Jungtinės centrinės kredito unijos (JCKU) grupė, vienijanti 11 kredito unijų, ir 4 persitvarkančios kredito unijos – iš viso 59 kredito unijos, vienijančios 168,5 tūkst. narių. 

Lietuvos bankas viešai skelbia informaciją apie kiekvienos kredito unijos metų ir kiekvieno ketvirčio pagrindinius veiklos rodiklius bei veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą. Naujausius kredito unijų veiklos rodiklius rasite čia.

Top