Lietuvos bankas atliko sutelktinio finansavimo platformų auditą

Siekdamas padėti šiems rinkos dalyviams pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, Lietuvos bankas operatorių veiklos tyrimą. Jis apžvelgė projektų savininkų patiklumo vertinimo ir informacijos atskleidimo praktiką.

50Asociatyvi nuotrauka iš pixabay.com

„Atsižvelgdamas į sparčią sutelktinio finansavimo sektoriaus raidą ir plėtros tendencijas, Lietuvos bankas nusprendė kompleksiškai įvertinti šių platformų operatorių veiklą ir atliko išsamų tyrimą, kuris suteikia galimybes plačiau įvertinti vyraujančią rinkos praktiką, negu atlikus vieno konkretaus rinkos dalyvio patikrinimą. Sutelktinio finansavimo sektorius susikūrė palyginti neseniai, todėl pasirinktas priežiūros įrankis leido nustatyti taisytiną praktiką ankstyvoje stadijoje“, - sako Lietuvos banko Investicinių paslaugų ir bendrovių priežiūros skyriaus vadovas Audrius Šilgalis.

Pastaruoju metu sutelktinio finansavimo rinka sparčiai plėtėsi – 2021 m., palyginti su 2020 m., beveik tris kartus padidėjo finansuotų projektų suma ir daugiau kaip du kartus – finansuotų projektų skaičius. Be to, aktyviai pradėjo veikti 2 nauji sutelktinio finansavimo platformos operatoriai (SFPO), šiuo metu aktyviai siūlančių paslaugas yra 10. Be to, 2021 m. lapkričio mėn. įsigaliojo Europos Sąjungos sutelktinio finansavimo reguliavimas, kuris suteikia galimybę SFPO vykdyti veiklą ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse. 

Tyrimo metu buvo siekiama įvertinti rinkos praktiką, susijusią su SFPO sukurtomis ir taikomomis projektų savininkų patikimumo – reputacijos ir kreditingumo – vertinimo priemonėmis ir procedūromis bei informacijos apie projektus atskleidimu.

Įvertinęs SFPO pateiktą informaciją, Lietuvos bankas nenustatė reikšmingų sutelktinio finansavimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nesilaikymo atvejų, tačiau aptiko procesų bei procedūrų trūkumų – juos pašalinus būtų pagerinta teikiamų paslaugų kokybė.

Nustatyti projektų savininkų patikimumo vertinimo procedūrų trūkumai dažniausiai buvo susiję su nepakankamu procedūrų detalumu. Nors teisės aktai nenustato konkrečių reikalavimų procedūroms, Lietuvos banko nuomone, detalus proceso aprašymas padėtų pagerinti projektų savininkų patikimumo vertinimo proceso eigą ir jo kontrolę.

Vertinant projektų savininkų patikimumą kai kuriais atvejais buvo surinkta nepakankamai informacijos, reikalingos projekto savininko, vadovo ar dalyvio reputacijai įvertinti, taip pat nesilaikyta nustatytų procedūrų arba taikytos nepakankamos kontrolės priemonės. Lietuvos banko nuomone, šių trūkumų pašalinimas padėtų užtikrinti kokybiškesnį projekto savininkų patikimumo vertinimą. 

Analizuojant informacijos atskleidimo procesą, nustatyta atvejų, kai skelbiama informacija buvo nepakankamai išsami. SFPO, siekdami užtikrinti finansuotojų interesus, turėtų daugiau dėmesio skirti skelbiamos informacijos kokybei ir išsamumui.

Lietuvos bankas informavo tyrime dalyvavusius SFPO apie nustatytus trūkumus, rekomendavo peržiūrėti ir pagal poreikį pakoreguoti projektų savininkų patikimumo vertinimo ir informacijos investuotojams atskleidimo procesus ir procedūras, taikyti papildomas vidaus kontrolės priemones, kelti darbuotojų kvalifikaciją ir pan. SFPO taip turės informuoti Lietuvos banką apie taikytas ir (arba) numatomas taikyti projektų savininkų patikimumo vertinimo ir informacijos investuotojams atskleidimo gerinimo priemones.

Top